Liberty Mutual Insurance

Liberty Mutual Insurance Europe is een 100% dochter van de Amerikaanse verzekeraar Liberty Mutual Group en sinds dertig jaar actief in Europa. Liberty is met haar team underwriters en schadebehandelaars gevestigd in Den Haag. Liberty heeft voor veel beroepen verzekeringsmogelijkheden.  De belangrijkste doelgroepen van Liberty zijn;

 • Accountants-, administratie- en boekhoudkantoren en financieel adviseurs
 • Architecten & Ingenieurs (laatste ook in de procestechniek)
 • Assurantie-adviseurs en -makelaars en Makelaars onroerende zaken
 • Expertise- en taxatiebureaus
 • I(C)T bedrijven
 • Uitzendbureaus & detacheringbedrijven (ook ‘witte boorden’ in de offshore)
 • Industrie (uitgezonderd defensie-, auto-, vliegtuig- of ruimtevaartindustrie)
 • ZZP’ers in de olie- en gasindustrie (‘witte boorden’)
 • Projectverzekeringen (niet-bouw maximaal 84 maanden inclusief uitloop)
 • Ontwerpaansprakelijkheid voor Opdrachtgevers/Projectontwikkelaars
 • Bouwontwerpverzekering oftewel Design & Constructverzekering  

Liberty biedt tot zekere hoogte ook voor technische beroepen de vrijheid om bij het aangaan van een overeenkomst met een opdrachtgever schriftelijk van de leveringsvoorwaarden af te wijken, onder de volgende voorwaarden:

 • de hoogte van de schadevergoeding zal nooit het verzekerde bedrag per aanspraak overschrijden
 • de vervaltermijn van de aansprakelijkheid wordt uitgebreid tot maximaal 10 jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd;
 • onder het begrip schade wordt tevens indirecte schade verstaan. Onder schade wordt echter nooit begrepen winst-, rentederving en imagoschade.
 • de overeenkomst moet gebaseerd te zijn op een inspanningsverplichting;
 • de overeenkomst is gebaseerd op Nederlands recht en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om geschillen te beslechten;
 • de aansprakelijkheid uit de overeenkomst is gebaseerd op een toerekenbare tekortkoming op grond van de wet of uit overeenkomst waarbij een ingebrekestelling door de opdrachtgever verplicht blijft.

Voorwaarden Liberty architecten & ingenieurs

Voorwaarden Liberty ICT

Voorwaarden Liberty algemeen

Let op; - aanvullende in / uitsluitingen kunnen in offerte en polis worden opgenomen.

Overzicht BAV verzekeraars


Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie ontvangen over beroepsaansprakelijkheid en wat bavspecialist.nl hier voor u in kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of bel met 0342 40 19 45. Wij helpen u graag verder!

Direct een offerte aanvragen

Voor een objectief advies bent u bij ons aan het juiste adres!