Publicatie kwaliteitseisen CBM 2016 Landelijk Kwaliteitsbureau rechtbanken

Het Landelijk Kwaliteitsbureau rechtbanken heeft (wederom) via de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een protocol laten opstellen ter borging en actualisatie van de kwaliteitseisen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren. Ook ons kantoor is verzocht input te leveren voor evaluatie van het oude protocol (CBM2015) zo ook verschillende verzekeraars en beroepsorganisaties. Dit alles naar aanleiding van de nodige kritiek uit de markt. Helaas lijkt het Landelijk Kwaliteitsbureau rechtbanken niet erg open te staan voor goed bedoelde adviezen uit de verzekeringsbranche met als resultaat een One Size fits nobody eis tot verzekeren;

Artikel 8 lid 5:

 Voor de verzekering voor beroepsaansprakelijkheid hanteert het LKB de volgende normen per curator, beschermingsbewindvoerder of mentor:

  • dekking minimaal € 500.000 per aanspraak, verzekerd bedrag minimaal € 1.000.000 per jaar,
  • eigen risico maximaal € 500 per aanspraak,
  • onherroepelijk aanbod bij beëindiging verzekering tot uitloop van 2 jaar,
  • inloop van minimaal 2 jaar, met uitzondering van starters die zich niet kunnen laten verzekeren voor inloop.

Onder verzekerden wordt minimaal te verstaan: (a) de verzekeringnemer; (b) overige in de verzekering vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen; (c) de directeuren, vennoten, maten, bestuurders van genoemde verzekerden; (d) ondergeschikten van de hiervoor genoemde verzekerden.

Vennootschappen onder firma en maatschappen kunnen als onderneming verzekerd worden, mits het verzekerde bedrag minimaal het aantal vennoten of maten X € 1.000.000 is. Dit geldt ook voor andere constructies waarbij één verzekerde voor andere rechtspersonen of – vormen een verzekering afsluit.

U kunt de publicatie CBM 2016 Landelijk Kwaliteitsbureau rechtbanken hier downloaden.

 

 

 

Meer nieuws


Goede Vrijdag en tweede paasdag is ons kantoor gesloten
Op Goede Vrijdag en tweede paasdag is ons kantoor gesloten. Wij zijn u vanaf 23 april graag weer van dienst.
Lees verder
 
Ascender coacht klanten met een Reaal AOV
Sinds 1 maart jl. kunnen klanten met een Reaal AOV zowel privé- als werkgerelateerde onderwerpen bespreken met een coach van Ascender. Ook hun inwonende kinderen en partner mogen er gebruik van maken. Zo...
Lees verder
 
AIG aanpassing voorwaarden beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten, ingenieurs en technisch adviseurs
Verzekeraar AIG heeft de voorwaarden verbeterd van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten, ingenieurs en technisch adviseurs (technische beroepen). De belangrijkste wijzigingen zijn;...
Lees verder
 
Nieuw bij Movir MSB arrangement
Vanaf 1 januari 2017 kunnen Medisch Specialistisch Bedrijven (MSB’s) en hun vrijgevestigde medisch specialisten genieten van de voordelen van het MSB Arrangement: Aanvraag aov op basis van validitei...
Lees verder