Publicatie kwaliteitseisen CBM 2016 Landelijk Kwaliteitsbureau rechtbanken

Het Landelijk Kwaliteitsbureau rechtbanken heeft (wederom) via de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een protocol laten opstellen ter borging en actualisatie van de kwaliteitseisen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren. Ook ons kantoor is verzocht input te leveren voor evaluatie van het oude protocol (CBM2015) zo ook verschillende verzekeraars en beroepsorganisaties. Dit alles naar aanleiding van de nodige kritiek uit de markt. Helaas lijkt het Landelijk Kwaliteitsbureau rechtbanken niet erg open te staan voor goed bedoelde adviezen uit de verzekeringsbranche met als resultaat een One Size fits nobody eis tot verzekeren;

Artikel 8 lid 5:

 Voor de verzekering voor beroepsaansprakelijkheid hanteert het LKB de volgende normen per curator, beschermingsbewindvoerder of mentor:

  • dekking minimaal € 500.000 per aanspraak, verzekerd bedrag minimaal € 1.000.000 per jaar,
  • eigen risico maximaal € 500 per aanspraak,
  • onherroepelijk aanbod bij beëindiging verzekering tot uitloop van 2 jaar,
  • inloop van minimaal 2 jaar, met uitzondering van starters die zich niet kunnen laten verzekeren voor inloop.

Onder verzekerden wordt minimaal te verstaan: (a) de verzekeringnemer; (b) overige in de verzekering vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen; (c) de directeuren, vennoten, maten, bestuurders van genoemde verzekerden; (d) ondergeschikten van de hiervoor genoemde verzekerden.

Vennootschappen onder firma en maatschappen kunnen als onderneming verzekerd worden, mits het verzekerde bedrag minimaal het aantal vennoten of maten X € 1.000.000 is. Dit geldt ook voor andere constructies waarbij één verzekerde voor andere rechtspersonen of – vormen een verzekering afsluit.

U kunt de publicatie CBM 2016 Landelijk Kwaliteitsbureau rechtbanken hier downloaden.

 

 

 

Meer nieuws


Stijging maximale acceptatie leeftijd AOV Avero
Meerdere AOV verzekeraars hanteren vanwege de stijgende AOW leeftijd ook een verhoogde accepatieleeftijd. Verzekeraar Avero Achmea verhoogde recent haar acceptatieleeftijd voor nieuwe verzekerden naar 61 jaar....
Lees verder
 
Controle beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten wenselijk
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten blijft ons bezig houden. Waar eerst een verzekeraar bekend maakte te stoppen met het verzekeren van advocaten tegen beroepsaansprakelijkheid, is nu de rege...
Lees verder
 
Omleiding autoverkeer vanwege de bouw van de Harselaartunnel
Ons kantoor is vanwege de bouw van de Harselaartunnel lastiger bereikbaar per auto.  De spoorovergang Stationsweg/Baron van Nagellstraat  zal van 2 januari 2017 tot eind 2018 afgesloten worden voor au...
Lees verder
 
AIG aanpassing voorwaarden beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten, ingenieurs en technisch adviseurs
Verzekeraar AIG heeft de voorwaarden verbeterd van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten, ingenieurs en technisch adviseurs (technische beroepen). De belangrijkste wijzigingen zijn;...
Lees verder