Snellere en ruimere dekking beroepsaansprakelijkheid voor ICT ondernemingen met USA / Canada gerelateerde omzet

Voor ICT ondernemingen met een omzetniveau tot € 10.000.000,- per jaar kunnen wij direct tarieven beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verstrekken op basis van werelddekking ( inclusief VS en Canada) met een verzekerde limiet beroepsaansprakelijkheid vanaf € 500.000,- maximaal per aanspraak tot aan een verzekerde limiet van € 5.000.000,- maximaal per aanspraak en per verzekeringsjaar.  Bedrijfsaansprakelijkheid is standaard meeverzekerd met een verzekerd bedrag van € 2.500.000,- maximaal per aanspraak en € 5.000.000,- maximaal per verzekeringsjaar.

Deze verzekeringsdekking kent geen foutdefinitie en omvat goede polisvoorwaarden voor ICT ondernemingen.  Tegen een eenmalige premieopslag van 40% kan een volledige inloopdekking worden meeverzekerd. Binnen de EU gevestigde dochterondernemingen zijn automatisch meeverzekerd. Onder ICT ondernemingen wordt mede verstaan;

• hard- en/of software (ontwerp, ontwikkeling, beschikbaar stellen, verkoop, onderhoud/installatie, etc.);

• advies, auditen, testen, consulting en training op het gebied van ICT;

• Webdesign, het voor derden ontwikkelen en beheren van webwinkels en online winkels;

• Cloud, Back-up, Hosting;

• Detachering, werving & selectie op het gebied van ICT


De volgende activiteiten /toepassingen zijn uitgesloten van polisdekking;

• Industriële automatisering;

• Aansturing, beveiliging en/of productie van motor- of railvoertuigen of (lucht)vaartuigen;

• Vervaardiging van hardware en/of in- en verkoop van hardware buiten de EU;

• Medische en laboratoriumtechnologie die een direct risico op persoonlijk letsel met zich meebrengt;

• Ruimtevaart-, nucleaire of militaire technologie;

• Beveiligings-, surveillance- en/of verkeersgeleidingstechnologie;

• Transactie- betalingssystemen, waaronder mede wordt verstaan handels- en beleggingsplatforms en cryptovaluta;

• Het ontwikkelen en/of uitgeven van computerspellen met label 12 en hoger, adult entertainment, gokken/casino.

Voor bovengenoemde uitgesloten activiteiten is middels een uitgebreid formulier maatwerk noodzakelijk. Wilt u meer weten over onze verzekeringsmogelijkheden voor uw ICT onderneming? Bel ons op 0342-401945 of stuur ons uw mail.

Meer nieuws


Wijzigingen Arbeidsongeschiktheidsfonds en Werkhervattingskas
Kleine werkgevers gaan per 1-1-2022 een lagere premie betalen voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) dan grotere werkgevers. Ook gaat de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers voor de Werkhervattings...
Lees verder
 
verharding markt cyberverzekeringen
De aanhoudende cyberaanvallen op bedrijven, zoals ook weer afgelopen weekend, leiden naar verwachting op korte termijn tot ingrijpende veranderingen op het gebied van cyberverzekeringen. Dit zal zeker effect he...
Lees verder
 
Wordt het voorkomen van arbeidsongeschiktheid onderschat?
In mijn gesprekken die ik als adviseur met relaties heb, gaat het vaak over de vraag hoe verzekeraars omgaan met uitkeren op het moment dat je als verzekerde arbeidsongeschikt raakt. Deze vraag is natuurlijk va...
Lees verder
 
Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering duur?
Misverstand Een misverstand over de kosten zorgt ervoor dat veel ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. Die conclusie trekt Reaal Verzekeringen uit het jaarlijkse onderzoek onder on...
Lees verder