Vooraankondiging wijziging polisvoorwaarden Markel per 1-1-2023

Graag informeren wij u over de aanstaande omzetting van de polisvoorwaarden van uw lopende Markel beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Hieronder benoemen we enkele belangrijke verschillen in de polisvoorwaarden. 

  • De polis biedt een volledige inloopdekking;
    (is op uw polis op dit moment het inlooprisico uitgesloten, dan blijft dit zo)
  • Compensatie van de kosten bij aanwezigheid procedure;
  • Verlaging van het eigen risico beroepsaansprakelijkheid bij schikken van schade;
  • Opzegmogelijkheid voor verzekeringnemer na stilzwijgende verlenging;
  • Opzegtermijn voor verzekeraar van drie naar twee maanden;
  • Opzegmogelijkheid voor verzekeraar indien de premie twee maanden na de premievervaldatum niet is betaald, dit was drie maanden;
  • De gevolgen van wanbetaling zijn verduidelijkt;
  • Geldt voor uw polis op basis van clausule ALG0001 een driejaarlijkse herziening van de premie? Deze clausule komt te vervallen. Voortaan vindt een jaarlijkse premieherziening plaats.

Samenvatting van de wijzigingen:

ACCOUNTANTS (BA ACC MISE 2020)  - verschillenoverzicht
- Artikel 5.2.8 Vergoeding kosten van verweer 4de tranche (toegevoegd)
De polis biedt nu standaard dekking voor deze kosten van verweer. Is op uw polis clausule BA0156 van toepassing? Deze clausule vervalt. 

- Artikel 8.4 Fraude en vermogensdelicten (gewijzigd)
- Artikel 8.10 Verrichten van betaling (toegevoegd)
De uitsluiting ‘fraude en vermogensdelicten’ is gewijzigd en toegevoegd is de uitsluiting voor aanspraken die verband houden met verrichten van betalingen.

 

ADMINISTRATIEKANTOREN (BA ADM MISE 2020) - verschillenoverzicht
- Artikel 3.6 Uitloop (toegevoegd)
Eindigt uw verzekering vanwege staking van de activiteiten dan geldt er een onherroepelijk aanbod voor het verzekeren van het uitlooprisico. Dat aanbod (premie en duur) is afhankelijk van de verzekeringsperiode. Is op uw polis clausule BA0090 van toepassing? Deze clausule vervalt. 

- Artikel 4.2.8 Vergoeding kosten van verweer 4de tranche (toegevoegd)
De polis biedt nu standaard dekking voor deze kosten van verweer. Is op uw polis clausule BA0156 van toepassing? Deze clausule vervalt. 

- Artikel 7.2 Accountantsverklaringen (toegevoegd)
De polis biedt geen dekking voor aanspraken die verband houden met het afgeven van een accountantsverklaring.

- Artikel 7.5 Fraude en vermogensdelicten (gewijzigd)
- Artikel 7.12 Verrichten van betaling (toegevoegd)
De uitsluiting ‘fraude en vermogensdelicten’ is gewijzigd en toegevoegd is de uitsluiting voor aanspraken die verband houden met verrichten van betalingen.


ADVOCATEN (BA ADV MISE 2020)  - verschillenoverzicht

- Artikel 3.5 Verzekerde hoedanigheid (gewijzigd)
Aan de verzekerde hoedanigheid is het volgende toegevoegd:

Tot de werkzaamheden die onder normale omstandigheden gerekend kunnen worden tot de gangbare praktijk van een in Nederland gevestigde advocaat worden eveneens gerekend:

- de advisering over ander dan Nederlands recht, mits de adviezen gebaseerd zijn op adviezen van een volgens de lokale standaard gekwalificeerde advocaat;

- de begeleiding van opdrachtgevers bij het procederen naar ander dan Nederlands recht, mits het procederen formeel en materieel geschiedt door een volgens de lokale standaard gekwalificeerde advocaat.

ALGEMEEN (BA ALG MISE 2020) - verschillenoverzicht
- Artikel 3.6 Uitloop (toegevoegd)
Eindigt uw verzekering vanwege staking van de activiteiten dan geldt er een onherroepelijk aanbod voor het verzekeren van het uitlooprisico. Dat aanbod (premie en duur) is afhankelijk van de verzekeringsperiode.

Is op uw polis clausule BA0090 van toepassing? Deze clausule vervalt. 

- Artikel 7.4 Fraude en vermogensdelicten (gewijzigd)
- Artikel 7.10 Verrichten van betaling (toegevoegd)
De uitsluiting ‘fraude en vermogensdelicten’ is gewijzigd en toegevoegd is de uitsluiting voor aanspraken die verband houden met verrichten van betalingen.

- Artikel 7.9 Rendement, vermogensbeheer en beleggingsadviezen
De polis biedt geen dekking voor aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit het toezeggen van of adviseren over een rendement, rentabiliteit en/of opbrengstverwachting, het beheren van vermogen, dan wel het geven van beleggingsadviezen. Is op uw polis clausule BA0102 of BA0107 van toepassing? Deze clausule vervalt. 

BELASTINGADVISEURS (BA BEL MISE 2020) - verschillenoverzicht
- Artikel 3.6 Uitloop (toegevoegd)
Eindigt uw verzekering vanwege staking van de activiteiten dan geldt er een onherroepelijk aanbod voor het verzekeren van het uitlooprisico. Dat aanbod (premie en duur) is afhankelijk van de verzekeringsperiode. Is op uw polis clausule BA0090 van toepassing? Deze clausule vervalt. 

- Artikel 4.2.8 Vergoeding kosten van verweer 4de tranche (toegevoegd)
De polis biedt nu standaard dekking voor deze kosten van verweer. Is op uw polis clausule BA0156 van toepassing? Deze clausule vervalt. 

- Artikel 7.4 Fraude en vermogensdelicten (gewijzigd)
- Artikel 7.10 Verrichten van betaling (toegevoegd)
De uitsluiting ‘fraude en vermogensdelicten’ is gewijzigd en toegevoegd is de uitsluiting voor aanspraken die verband houden met verrichten van betalingen.


MAKELAARS ONROERENDE ZAKEN (BA MAK MISE 2020) - verschillenoverzicht
- Artikel 3.6 Uitloop (toegevoegd)
Eindigt uw verzekering vanwege staking van de activiteiten dan geldt er een onherroepelijk aanbod voor het verzekeren van het uitlooprisico. Dat aanbod (premie en duur) is afhankelijk van de verzekeringsperiode.

- Artikel 7.7 Fraude en vermogensdelicten (gewijzigd)
- Artikel 7.14 Verrichten van betaling (toegevoegd)
De uitsluiting ‘fraude en vermogensdelicten’ is gewijzigd en toegevoegd is de uitsluiting voor aanspraken die verband houden met verrichten van betalingen.


NOTARIS (BA NTR MISE 2020)
- Artikel 3.1 Omvang van de dekking (gewijzigd)
In de polisvoorwaarden BA NTR MISE 2018 werd in lid a en b van dit artikel de omvang van de dekking nader bepaald c.q. beperkt. In de nieuwe polisvoorwaarden gelden deze bepalingen niet meer. Is op uw polis clausule NTR003 van toepassing? Dan blijft deze bepaling van kracht.

TECHNISCHE BEROEPEN (BA TB MISE 2020) - verschillenoverzicht
- Artikel 3.1.1 t/m 3.1.5 Algemene Voorwaarden – overeenkomen verplicht (toegevoegd)
Is op uw polis een even-alsofbepaling van toepassing? Bijvoorbeeld door middel van clausule BA0094*, BA0097 of BA0098*? Dan komt deze te vervallen. De ‘Algemene Voorwaarden’ die in deze clausule is opgenomen zal op het polisblad worden vermeld.

Is op uw polis geen even-alsofbepaling van toepassing? Dan zal een clausule worden opgenomen die artikel 3.1.1 t/m 3.1.5 doorhaalt.

* of een variant, A-B-C-D-E-F-G
 

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID KANTOORRISICO (AVB MISE KR 2020) - verschillenoverzicht
- Artikel 7.9.2.e Motorrijtuigen (toegevoegd)
Op basis van artikel 7.9.1 biedt de verzekering geen dekking voor aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) met aanvullingen en wijzigingen.

Deze uitsluiting geldt echter niet voor:

schade veroorzaakt met of door een fiets met elektrische hulpmotor, waarbij moet worden mee getrapt om vooruit te komen. De aandrijvingskracht van de hulpmotor stopt als 25 kilometer per uur wordt gereden;


VANGNET VOOR VERWEER (VVV MISE 2020)
- Artikel 3.1.1 Inloop (toegevoegd)
Is op uw polis clausule VVV0076 van toepassing? Deze clausule vervalt. 


- Artikel 7.2.2 Geschillen Benelux, Duitsland/ EU lidstaten en Verenigd Koninkrijk  (toegevoegd)
Is op uw polis clausule VVV0069 van toepassing? Deze clausule vervalt.

Meer nieuws


MKB-keurmerk cyberveiligheid pas over paar jaar
Het CCV mag van demissionair minister Adriaansens het MKB-keurmerk cyberveiligheid ontwikkelen waar door de Tweede Kamer is gevraagd. Adriaansens voorziet een ontwikkelingstijd van twee jaar. Adriaansens: &l...
Lees verder
 
Stijging aantal verzekerde ZZP-ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering
Zelfstandig ondernemers houden er iets meer rekening mee dat ze arbeidsongeschikt kunnen raken. Zo'n 65 procent van alle zzp'ers had zich hier aan het begin van het jaar tegen verzekerd. Volgens stat...
Lees verder
 
Verzekeraar CNA verhoogt minimumpremies naar 5.000,- EUR
Verzekeraar CNA informeerde ons dat zij zich genoodzaakt ziet voor alle lines de minimumpremie new business te verhogen naar € 5.000,-  De aangekondigde verhoging zal gelden per komende premiever...
Lees verder
 
Vanaf heden online bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering berekenen en aanvragen
Vanaf heden zijn via onze website premies te berekenen voor bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor BV / NV tot 5 mio omzet en is deze verzekering direct aan te vragen.  Klik hier om direct uw premie...
Lees verder