Beroepsaansprakelijk­heids­verzekering voor professionals in de bouw en techniek

Als u werkzaam bent in de bouw of een technisch beroep uitoefent, draagt u aanzienlijke verantwoordelijkheid voor de projecten die u uitvoert. Elk beroep brengt specifieke risico's met zich mee waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) essentieel is. Onze specialisten helpen graag bij uw keuze om voor u de meest passende verzekering te selecteren.

Bent u werkzaam in de bouw of oefent u een technisch beroep uit? Professionals in deze branche dragen een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor de projecten die zij uitvoeren. Van projectontwikkelaars en architecten tot installateurs en ingenieurs, elk beroep brengt specifieke risico's met zich mee waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) essentieel is.

Risico op beroepsaansprakelijkheid in de bouw sector

Afhankelijk van het beroep dat u uitoefent, krijgt u te maken met verschillende risico’s:

Architecten en constructeurs: het ontwerpen van bouwwerken vereist precisie en zorgvuldigheid. Dat weet u als architect of constructeur als geen ander. Fouten in ontwerpen of berekeningen kunnen leiden tot constructiefouten, vertraging, of onnodige extra werkzaamheden. Dit resulteert in financiële schade voor opdrachtgevers en u kunt aansprakelijk worden gesteld voor deze schade.
Projectleiders en uitvoerders: als projectleider of uitvoerder in de bouw is een strakke aansturing, planning en organisatie van groot belang. Toch kan het voorkomen dat u een fout maakt, waardoor het project vertraging oploopt of de kosten van de begroting worden overschreden. Dit kan leiden tot geschillen met opdrachtgevers of andere betrokken partijen. Als gevolg hiervan kunt u een schadeclaim ontvangen.

Risico op beroepsaansprakelijkheid voor technische beroepen

Ingenieurs van technische Installaties: fouten bij het ontwerpen of installeren van technische systemen kunnen leiden tot operationele problemen of veiligheidsincidenten, met mogelijke claims wegens bedrijfsschade tot gevolg.

Installateurs en elektrotechnici: onjuiste installatie van elektrische systemen kan bijvoorbeeld leiden tot veiligheidsproblemen of uitval van apparatuur. Dergelijke beroepsfouten kunnen leiden tot vermogensschade. Als installateur of elektrotechnicus kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Hoewel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht is voor bouw- en technische professionals, laten bovenstaande voorbeelden zien waarom het sterk aan te raden is om deze toch af te sluiten. Een BAV beschermt u tegen financiële risico’s die worden veroorzaakt door beroepsfouten. Voorbeelden hiervan zijn verkeerde adviezen, onjuiste berekeningen, administratieve fouten, en nalatigheid. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen die hieruit voortvloeien. Een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering biedt bescherming tegen deze situaties, door de financiële schade als gevolg van beroepsfouten te dekken. Het biedt u de mogelijkheid om uw werkzaamheden met vertrouwen uit te voeren, zonder het risico van aanzienlijke financiële schadeclaims.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers in de bouw en techniek

Als werknemer in dienstverband valt u vaak onder de aansprakelijkheidsverzekering van uw werkgever. Als zelfstandige professional (ZZP'er) draagt u echter zelf de volledige verantwoordelijkheid. Een BAV voor ZZP'ers in de bouw en techniek is daarom van groot belang, omdat het u beschermt tegen claims die voortvloeien uit beroepsfouten tijdens uw professionele activiteiten.

Specialist in Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor MKB bedrijven in de bouw

Bij BAVspecialist zijn we ons ervan bewust dat elk beroep unieke risico's met zich meebrengt. We zijn gespecialiseerd in het afsluiten van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor MKB-bedrijven in de bouw- en technieksector en hebben jarenlange ervaring met het verzekeren van de meest uiteenlopende beroepen binnen de bouw en techniek. De mogelijkheden verschillen per beroepsgroep en zijn afhankelijk van uw afgeronde beroepsopleiding, relevante werkervaring en uw contractmanagement.

BAVspecialist heeft het totaaloverzicht en is in staat u snel te voorzien van de meest passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering. U kunt hier direct uw premie berekenen (verzekeraar Markel). Er zijn in beperkte mate standaard verzekeringen beschikbaar voor veel voorkomende technische beroepen die wij vaak binnen 1 werkdag kunnen offreren. Soms is maatwerk nodig, bijvoorbeeld vanwege de aard van uw werkzaamheden, het benodigde dekkingsgebied, gewenste verzekeringslimieten of vanwege het niet kunnen toepassen van uw algemene voorwaarden.

Onze adviseurs staan klaar om u te helpen bij het vinden van een verzekering die niet alleen voldoende dekking biedt, maar ook past bij uw specifieke bedrijfsbehoeften.

Voorbeelden van beroepen uit de branche technische beroepen

Ieder beroep kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke BAV adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de “zuivere vermogensschade” als gevolg van beroepsfouten, zoals nalatigheid, verkeerde adviezen, of berekeningen. Naast vergoeding van de financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent, worden ook juridische verweerkosten en wettelijke rente vergoed.

Wel verzekerd

 • Door derden geleden financiële vermogensschade
 • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • Vergoeding van wettelijke rente
 • Vergoeding schaderegelingskosten
 • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

 • Opzet, fraude en vermogensdelicten
 • Bekende fouten
 • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil

Waarom BAV specialist

Onafhankelijk en marktbreed advies

Bavspecialist.nl biedt onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies. Daardoor bent u verzekerd van objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

U wilt snel kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt. Wij begrijpen dit en staan bekend om onze snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van aansprakelijkheidsclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Met onze jarenlange ervaring kunt u erop vertrouwen dat de afhandeling van uw aansprakelijkheidsclaim bij ons in goede handen is.

Veel gestelde vragen over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een wettelijke verplichting voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt voor bepaalde beroepen. Zo bent u als financieel adviseur, advocaat, notaris, accountant of architect verplicht om een BAV af te sluiten.

Als er geen wettelijke verplichting geldt voor uw beroep, kan een verzekeringsplicht volgen vanuit beroepsorganisaties. Steeds vaker is een BAV bovendien een vereiste vanuit opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorgt er niet alleen voor dat u met een gerust hart uw werk kunt doen, maar is dus ook interessant voor het binnenhalen van nieuwe opdrachten.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt financiële schade. De verzekering is daarom relevant voor professionals die het risico lopen om beroepsfouten te maken waardoor financiële schade kan ontstaan. Denk aan professionals die advies geven, of berekeningen maken. Voor ICT’ers, accountants, architecten, consultants is het bijvoorbeeld belangrijk om een BAV af te sluiten.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschermt u tegen schadeclaims die voortvloeien uit beroepsfouten van u of een van uw medewerkers. Beroepsfouten zijn bijvoorbeeld nalatigheid, verkeerde adviezen, of fouten in berekeningen of ontwerpen. Voor de financiële schade die hieruit voortvloeit kunt u aansprakelijk worden gesteld en een schadeclaim ontvangen.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt in deze situatie dekking tegen “zuivere vermogensschade”. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent, is er ook vergoeding van juridische verweerkosten en wettelijke rente.

Soms worden de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering door elkaar gehaald. Er is een belangrijk verschil tussen deze twee verzekeringen:

 • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen financiële schade die voortvloeit uit beroepsfouten, zoals onjuist advies, onzorgvuldigheid, onvolledigheid of verkeerde berekeningen.
 • Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daarentegen dekt schade aan personen en hun spullen die veroorzaakt worden tijdens het werk. het gaat hierbij om tastbare schade aan spullen of personen.

Twijfelt u over welke verzekering u wilt afsluiten? Wij kunnen beiden voor u verzorgen en u adviseren over de juiste verzekering voor uw situatie.

De kosten van een BAV variëren per verzekering en verzekeraar en zijn afhankelijk van verschillende factoren. Het risico op vermogensschade is voor het ene beroep bijvoorbeeld veel groter dan het andere beroep. Hoeveel u betaalt hangt daarom onder andere af van het beroep dat u uitoefent. Andere factoren die een rol spelen bij de kosten van een BAV zijn:

- De omzet van uw onderneming
- De hoogte van het verzekerde bedrag
- Het gekozen eigen risico
- Hoe lang u al ondernemer bent

Gezien onze ruime ervaring met beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor de meest uiteenlopende beroepen, kunnen wij u hier uitstekend over adviseren.