Beroepsaansprakelijk­heids­verzekering voor Zorg professionals

Werkt u als zelfstandige in de zorg? Dan is het sterk aan te raden om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die u beschermt tegen financiële schade als gevolg van beroepsfouten.

Zorgprofessionals, zoals artsen, verpleegkundigen, voedingsdeskundigen, psychologen en fysiotherapeuten, dragen een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van hun patiënten. Werkt u als ZZP’er in de zorg? Dan is het sterk aan te raden om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die u beschermt tegen financiële schade als gevolg van beroepsfouten. Ondanks uw opleiding, ervaring en zorgvuldige behandelingen, kunnen er situaties ontstaan waarin een patiënt schade lijdt door een vermeende beroepsfout. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt hierbij essentiële bescherming.

Beroepsaansprakelijkheid risico’s voor zorg professionals

Er zijn veel verschillende specialisaties binnen de gezondheidszorg. Elke specialisatie kent haar eigen risico’s op beroepsaansprakelijkheid. Om een aantal voorbeelden te geven:

 • Artsen: diagnosefouten, onjuiste behandelingen of miscommunicatie met patiënten kunnen leiden tot schadeclaims.
 • Verpleegkundigen: administratieve fouten, nalatigheid in patiëntenzorg of fouten bij het toedienen van medicatie kunnen nadelige gevolgen hebben.
 • Psychologen: onjuiste therapieën, gebrek aan vertrouwelijkheid of verkeerde adviezen kunnen leiden tot claims.
 • Fysiotherapeuten: fouten in oefeningen, verkeerde behandelingen of onjuiste voorlichting kunnen leiden tot claims wegens herstelkosten.

Belang van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Hoewel een BAV niet verplicht is voor zorgprofessionals, is het raadzaam deze af te sluiten. Het beschermt tegen financiële gevolgen van claims, inclusief juridische kosten en eventuele schadevergoedingen. Voor zorgverleners is het essentieel om hun werk voort te zetten zonder het risico van aanzienlijke financiële schade bij een claim.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ZZP'ers in de Zorg

Zorgprofessionals die in loondienst werken, vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering van hun werkgever. Voor ZZP'ers in de zorgsector is een BAV echter van groot belang. Als ZZP'er in de zorg bent u zelfstandig verantwoordelijk voor uw professionele aansprakelijkheid. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt u de noodzakelijke bescherming tegen claims wegens vermeende fouten in uw dienstverlening. Dit kan variëren van diagnosefouten tot administratieve vergissingen, afhankelijk van uw specialisatie.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP zorg

Fouten in uw werk leiden, naast financiële schade, namelijk vaak tot schade aan de gezondheid van patiënten. Op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is naast zuivere vermogensschade de personenschade meeverzekerd. Schade aan zaken valt niet onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en daarvoor adviseren wij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als aanvulling op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Onze specialisten kunnen u adviseren over de best passende verzekering of combinatie van verzekeringen voor uw specialisatie.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP zorg vergelijken en afsluiten

Bij BAVspecialist.nl begrijpen we dat elke ZZP'er in de zorg unieke behoeften heeft op het gebied van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Onze deskundige adviseurs helpen u graag bij het vergelijken en afsluiten van verzekeringen die aansluiten bij uw specialisatie en bijbehorende risicoprofiel.

Of u nu werkzaam bent als zelfstandig arts, verpleegkundige, psycholoog of fysiotherapeut, wij bieden u een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bereken direct uw premie of vraag vrijblijvend een offerte aan.


Een BAV voor elke branche

Iedere branche is anders en kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke adviseurs zijn hiervan op de hoogte en houden hier rekening mee bij het aanbieden van de best passende beroepsaansprakelijk­heids­verzekering voor uw situatie. Uiteraard nemen ze hierbij ook uw persoonlijke wensen mee.

In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de “zuivere vermogensschade” als gevolg van beroepsfouten, zoals nalatigheid, verkeerde adviezen, of berekeningen. Naast vergoeding van de financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent, worden ook juridische verweerkosten en wettelijke rente vergoed.

Wel verzekerd

 • Door derden geleden financiële vermogensschade
 • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • Vergoeding van wettelijke rente
 • Vergoeding schaderegelingskosten
 • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

 • Opzet, fraude en vermogensdelicten
 • Bekende fouten
 • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil

Waarom BAV specialist

Onafhankelijk en marktbreed advies

Bavspecialist.nl biedt onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies. Daardoor bent u verzekerd van objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

U wilt snel kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt. Wij begrijpen dit en staan bekend om onze snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van aansprakelijkheidsclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Met onze jarenlange ervaring kunt u erop vertrouwen dat de afhandeling van uw aansprakelijkheidsclaim bij ons in goede handen is.

Veel gestelde vragen over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een wettelijke verplichting voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt voor bepaalde beroepen. Zo bent u als financieel adviseur, advocaat, notaris, accountant of architect verplicht om een BAV af te sluiten.

Als er geen wettelijke verplichting geldt voor uw beroep, kan een verzekeringsplicht volgen vanuit beroepsorganisaties. Steeds vaker is een BAV bovendien een vereiste vanuit opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorgt er niet alleen voor dat u met een gerust hart uw werk kunt doen, maar is dus ook interessant voor het binnenhalen van nieuwe opdrachten.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt financiële schade. De verzekering is daarom relevant voor professionals die het risico lopen om beroepsfouten te maken waardoor financiële schade kan ontstaan. Denk aan professionals die advies geven, of berekeningen maken. Voor ICT’ers, accountants, architecten, consultants is het bijvoorbeeld belangrijk om een BAV af te sluiten.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschermt u tegen schadeclaims die voortvloeien uit beroepsfouten van u of een van uw medewerkers. Beroepsfouten zijn bijvoorbeeld nalatigheid, verkeerde adviezen, of fouten in berekeningen of ontwerpen. Voor de financiële schade die hieruit voortvloeit kunt u aansprakelijk worden gesteld en een schadeclaim ontvangen.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt in deze situatie dekking tegen “zuivere vermogensschade”. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent, is er ook vergoeding van juridische verweerkosten en wettelijke rente.

Soms worden de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering door elkaar gehaald. Er is een belangrijk verschil tussen deze twee verzekeringen:

 • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen financiële schade die voortvloeit uit beroepsfouten, zoals onjuist advies, onzorgvuldigheid, onvolledigheid of verkeerde berekeningen.
 • Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daarentegen dekt schade aan personen en hun spullen die veroorzaakt worden tijdens het werk. het gaat hierbij om tastbare schade aan spullen of personen.

Twijfelt u over welke verzekering u wilt afsluiten? Wij kunnen beiden voor u verzorgen en u adviseren over de juiste verzekering voor uw situatie.

De kosten van een BAV variëren per verzekering en verzekeraar en zijn afhankelijk van verschillende factoren. Het risico op vermogensschade is voor het ene beroep bijvoorbeeld veel groter dan het andere beroep. Hoeveel u betaalt hangt daarom onder andere af van het beroep dat u uitoefent. Andere factoren die een rol spelen bij de kosten van een BAV zijn:

- De omzet van uw onderneming
- De hoogte van het verzekerde bedrag
- Het gekozen eigen risico
- Hoe lang u al ondernemer bent

Gezien onze ruime ervaring met beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor de meest uiteenlopende beroepen, kunnen wij u hier uitstekend over adviseren.