Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars

Als gespecialiseerd advieskantoor op het gebied van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen beschikken wij over vrijwel het complete marktaanbod van beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars op de Nederlandse markt.

Als gespecialiseerd advieskantoor op het gebied van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen beschikken wij over vrijwel het complete marktaanbod van beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars die actief zijn op de Nederlandse markt. Dit ruime aanbod in combinatie met onze ervaring maakt dat wij snel en gericht kunnen offreren. Waar andere intermediairs mogelijk vastlopen kunnen wij u doorgaans goed verder helpen met uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Provinciaal maar ook co-assurantie of een beurspolis behoort tot de mogelijkheden.

De verschillende BAV verzekeraars hebben allemaal hun eigen karakteristieken. Sommige BAV verzekeraars richten zich meer op veel voorkomende ZZP risico's. Andere verzekeraars richten zich meer op het gevorderd MKB of de groot zakelijke markt. De BAV verzekeraars kennen allemaal specifieke branches die zij juist wel of nadrukkelijk niet bedienen. Wij zijn goed bekend met de diverse acceptatie richtlijnen en "appetite" van de verschillende verzekeraars.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

  • Door derden geleden financiële vermogensschade
  • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
  • Vergoeding van wettelijke rente
  • Vergoeding schaderegelingskosten
  • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

  • Opzet, fraude en vermogensdelicten
  • Bekende fouten
  • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
  • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil