Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld om professionals te beschermen tegen aansprakelijkheidsclaims van klanten bij financiele schade als gevolg van een beroepsfout, nalatigheid, verzuim of vergissing.

Door steeds complexere regelgeving in Nederland in combinatie met Europese wetgeving wordt het steeds makkelijker en (helaas) normaler om contractpartijen aansprakelijk te stellen voor door derden geleden vermogensschade (beroepsaansprakelijkheid). De 'claimcultuur' krijgt ook in Nederland steeds meer voet aan de grond. Opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus verlangen steeds vaker een beroepsaansprakelijkheidsverzekering als extra zekerheid bij ingeschakelde zelfstandigen.

Zuivere vermogensschade is doorgaans uitgesloten op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor (AVB). In de praktijk zien we de noodzaak van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vanwege:

 • Professionaliteit van uw organisatie / bedrijf
 • Verplichtstelling vanuit overkoepelende beroepsorganisaties
 • Verplichtstelling bij benoeming door rechtbank ( curatoren, bewindvoerders en mentoren)
 • Verplichtstelling door opdrachtgevers / bemiddelingsbureau
 • Verplichtstelling vanuit wetgeving
 • Risicobeheersing
 • Onderdeel bij aanbesteding (aflopende dekking in beginsel niet mogelijk)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is relevant wanneer derden door uw toedoen vanwege een fout, nalaten of onzorgvuldig handelen financieel nadeel leidt / kan leiden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De advocaat die een termijn laat verlopen
 • De accountant die ten onrechte een jaarrekening certificeert
 • De consultant waarvan de adviezen verkeerd uitpakken
 • De automatiseerder met fouten in ontwikkelde software
 • De ingenieur met een verkeerde berekening in een ontwerp

Als het hoogst denkbare financieel nadeel binnen uw beroepsactiviteiten niet uit eigen financiële reserves van uw bedrijf kan worden opgevangen, dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk. Er is immers een directe bedreiging voor de continuïteit van uw onderneming. Verzekeringsdekking kan ook wenselijk zijn vanuit de keuze om expertise en juridische verweerkosten te willen afwentelen op een verzekeraar in geval van een - al dan niet onterechte - aansprakelijkstelling.

Verplichtstelling

Voor diverse beroepen is er een verplichting tot het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit kan volgen uit wetgeving maar ook een vereiste zijn vanuit overkoepelende beroepsorganisaties. Steeds vaker is er bovendien een contractuele verzekeringsplicht overeengekomen met opdrachtgever of indien er sprake is van tussenkomst van een bemiddelingsbureau.

Soorten verplichtstelling

Een concrete verplichtstelling tot verzekeren door opdrachtgever, wetgever of branche organisatie stelt eisen aan de (minimale) hoogte van de verzekerde som. Een verplichtstelling door opdrachtgever is vaak wél onderhandelbaar. Een dergelijke verzekeringseis dient proportioneel en redelijk te zijn overeenkomstig de verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s). Een algemene verplichtstelling tot verzekeren door opdrachtgever of branche organisatie staat vaak beschreven als "verplichting tot het afsluiten van adequate aansprakelijkheidsverzekering". Hieruit volgt óók benodigde verzekeringsdekking voor bedrijfsaansprakelijkheid (AVB).

Binnen modelovereenkomsten is het hebben van een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering een toegepast instrument om aantoonbaar te maken dat er sprake is van zelfstandig ondernemerschap.


Een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke (BAV) adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

BAV specialist Henst & Lunsen heeft me met tijd en aandacht uitstekend geadviseerd en geholpen bij het afsluiten van een BAV. Erg prettig om als startende ZZP’er op deze manier geholpen te worden!

Reactie van Daan Berendsen

Dhr van Lunsen is erg kundig en behulpzaam. Ook reageert hij erg snel bij vragen. Erg blij dat ik ben overgestapt.

Reactie van Mustafa
Beoordeeld met een
10
In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

 • Door derden geleden financiële vermogensschade
 • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • Vergoeding van wettelijke rente
 • Vergoeding schaderegelingskosten
 • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

 • Opzet, fraude en vermogensdelicten
 • Bekende fouten
 • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil

De voordelen van bavspecialist.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.