Risicobeheersing met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wentelt u niet alleen uw aansprakelijkheidsrisico's af. De vaak bijkomende juridisch verweerkosten, kosten van mediation en onderzoek en vergoeding van wettelijke rente vallen in meestal ook onder de verzekeringsdekking.

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wentelt u niet alleen uw aansprakelijkheidsrisico's af. De vaak bijkomende juridisch verweerkosten, kosten van mediation en onderzoek en vergoeding van wettelijke rente vallen in beginsel ook onder de verzekeringsdekking. Dit uiteraard na goedkeuring door de verzekeraar. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar heeft er zelf belang bij om voor het noodzakelijk juridisch verweer de allerbeste specialisten voor u in te zetten. Sommige verzekeraars bieden aanvullend een Vangnet voor Verweer dekking waarbij ook ongedekte evenementen onder dekking komen of zelfs een geschil tegen de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar onder de dekking valt.

Inperking van uw aansprakelijkheid

Via algemene of leveringsvoorwaarden kunt u naar redelijkheid en billijkheid uw aansprakelijkheid maximeren en beheersbaar maken. Dergelijke inperking van aansprakelijkheid biedt echter geen waterdichte bescherming. De rechter kan besluiten uw aansprakelijkheidsinperking (exoneratiebeding) niet of slechts gedeeltelijk te respecteren! Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft ook bescherming als uw aansprakelijkheid beperkende clausules in contractvoorwaarden door een rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd.

Opdrachtgevers dicteren steeds vaker de inkoopvoorwaarden bij het aangaan van een overeenkomst. In dergelijke gevallen is er soms geen enkele risicobeheersing en zijn uw algemene voorwaarden niet toepasbaar. Blijf alert bij het ondertekenen van al uw contracten en doe gerust een beroep op de redelijkheid en billijkheid van opdrachtgever. Bij twijfel kijken en denken we graag even met u mee!

Een BAV voor elke branche

Iedere branche is anders en kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke adviseurs zijn hiervan op de hoogte en houden hier rekening mee bij het aanbieden van de best passende beroepsaansprakelijk­heids­verzekering voor uw situatie. Uiteraard nemen ze hierbij ook uw persoonlijke wensen mee.

Ik heb een heel fijne ervaring gehad met het afsluiten van een BAV en AOV (ZZP-er in de IT). H&L is een erg kundig, toegankelijk en professioneel kantoor. Rob heeft mij goed geadviseerd en al mijn vragen beantwoord, ook voordat ik het traject bij hen in ging. Ik beveel ze van harte aan!

Reactie van Daan

Er zijn maar weinig partijen waarvan ik zeker weet dat alles goed geregeld wordt als ik het uitbesteed. Hensen & Lunsen is er daar één van. Hun advies is altijd goed, er wordt ook altijd meegedacht op alle mogelijke manieren en ze zijn super snel. Bob wederom heel erg bedankt voor jouw hulp!

Reactie van Lotte van de Wetering
In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de “zuivere vermogensschade” als gevolg van beroepsfouten, zoals nalatigheid, verkeerde adviezen, of berekeningen. Naast vergoeding van de financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent, worden ook juridische verweerkosten en wettelijke rente vergoed.

Wel verzekerd

 • Door derden geleden financiële vermogensschade
 • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • Vergoeding van wettelijke rente
 • Vergoeding schaderegelingskosten
 • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

 • Opzet, fraude en vermogensdelicten
 • Bekende fouten
 • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil

Waarom BAV specialist

Onafhankelijk en marktbreed advies

Bavspecialist.nl biedt onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies. Daardoor bent u verzekerd van objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

U wilt snel kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt. Wij begrijpen dit en staan bekend om onze snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van aansprakelijkheidsclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Met onze jarenlange ervaring kunt u erop vertrouwen dat de afhandeling van uw aansprakelijkheidsclaim bij ons in goede handen is.

Verzekeraars BAV

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de BAV verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

Veel gestelde vragen over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een wettelijke verplichting voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt voor bepaalde beroepen. Zo bent u als financieel adviseur, advocaat, notaris, accountant of architect verplicht om een BAV af te sluiten.

Als er geen wettelijke verplichting geldt voor uw beroep, kan een verzekeringsplicht volgen vanuit beroepsorganisaties. Steeds vaker is een BAV bovendien een vereiste vanuit opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorgt er niet alleen voor dat u met een gerust hart uw werk kunt doen, maar is dus ook interessant voor het binnenhalen van nieuwe opdrachten.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt financiële schade. De verzekering is daarom relevant voor professionals die het risico lopen om beroepsfouten te maken waardoor financiële schade kan ontstaan. Denk aan professionals die advies geven, of berekeningen maken. Voor ICT’ers, accountants, architecten, consultants is het bijvoorbeeld belangrijk om een BAV af te sluiten.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschermt u tegen schadeclaims die voortvloeien uit beroepsfouten van u of een van uw medewerkers. Beroepsfouten zijn bijvoorbeeld nalatigheid, verkeerde adviezen, of fouten in berekeningen of ontwerpen. Voor de financiële schade die hieruit voortvloeit kunt u aansprakelijk worden gesteld en een schadeclaim ontvangen.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt in deze situatie dekking tegen “zuivere vermogensschade”. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent, is er ook vergoeding van juridische verweerkosten en wettelijke rente.

Soms worden de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering door elkaar gehaald. Er is een belangrijk verschil tussen deze twee verzekeringen:

 • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen financiële schade die voortvloeit uit beroepsfouten, zoals onjuist advies, onzorgvuldigheid, onvolledigheid of verkeerde berekeningen.
 • Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daarentegen dekt schade aan personen en hun spullen die veroorzaakt worden tijdens het werk. het gaat hierbij om tastbare schade aan spullen of personen.

Twijfelt u over welke verzekering u wilt afsluiten? Wij kunnen beiden voor u verzorgen en u adviseren over de juiste verzekering voor uw situatie.

De kosten van een BAV variëren per verzekering en verzekeraar en zijn afhankelijk van verschillende factoren. Het risico op vermogensschade is voor het ene beroep bijvoorbeeld veel groter dan het andere beroep. Hoeveel u betaalt hangt daarom onder andere af van het beroep dat u uitoefent. Andere factoren die een rol spelen bij de kosten van een BAV zijn:

- De omzet van uw onderneming
- De hoogte van het verzekerde bedrag
- Het gekozen eigen risico
- Hoe lang u al ondernemer bent

Gezien onze ruime ervaring met beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor de meest uiteenlopende beroepen, kunnen wij u hier uitstekend over adviseren.