Risicobeheersing met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wentelt u niet alleen uw aansprakelijkheidsrisico's af. De vaak bijkomende juridisch verweerkosten, kosten van mediation en onderzoek en vergoeding van wettelijke rente vallen in meestal ook onder de verzekeringsdekking.

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wentelt u niet alleen uw aansprakelijkheidsrisico's af. De vaak bijkomende juridisch verweerkosten, kosten van mediation en onderzoek en vergoeding van wettelijke rente vallen in beginsel ook onder de verzekeringsdekking. Dit uiteraard na goedkeuring door de verzekeraar. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar heeft er zelf belang bij om voor het noodzakelijk juridisch verweer de allerbeste specialisten voor u in te zetten. Sommige verzekeraars bieden aanvullend een Vangnet voor Verweer dekking waarbij ook ongedekte evenementen onder dekking komen of zelfs een geschil tegen de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar onder de dekking valt.

Inperking van uw aansprakelijkheid

Via algemene of leveringsvoorwaarden kunt u naar redelijkheid en billijkheid uw aansprakelijkheid maximeren en beheersbaar maken. Dergelijke inperking van aansprakelijkheid biedt echter geen waterdichte bescherming. De rechter kan besluiten uw aansprakelijkheidsinperking (exoneratiebeding) niet of slechts gedeeltelijk te respecteren! Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft ook bescherming als uw aansprakelijkheid beperkende clausules in contractvoorwaarden door een rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd.

Opdrachtgevers dicteren steeds vaker de inkoopvoorwaarden bij het aangaan van een overeenkomst. In dergelijke gevallen is er soms geen enkele risicobeheersing en zijn uw algemene voorwaarden niet toepasbaar. Blijf alert bij het ondertekenen van al uw contracten en doe gerust een beroep op de redelijkheid en billijkheid van opdrachtgever. Bij twijfel kijken en denken we graag even met u mee!

Een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke (BAV) adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

Ik ben zeer kundig geholpen voor het afsluiten van mijn aov verzekering. Ik ben zeer tevreden over het proces en het uiteindelijke resultaat

Reactie van Nanda Wesselink

Vriendelijk en snel geholpen. Afhandeling en activatie snel gegaan. Prima!

Reactie van jan kroes
In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

  • Door derden geleden financiële vermogensschade
  • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
  • Vergoeding van wettelijke rente
  • Vergoeding schaderegelingskosten
  • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

  • Opzet, fraude en vermogensdelicten
  • Bekende fouten
  • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
  • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil

De voordelen van bavspecialist.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.