Inloop / uitlooprisico beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Laat u goed adviseren over mogelijke inlooprisico's bij start van een aansprakelijkheidsverzekering en uitlooprisico's bij het stopzetten van een aansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen worden in Nederland sinds eind jaren negentig door de meeste verzekeraars aangeboden volgens het "beperkte claims made principe". Het claims made principe geeft in de basis verzekeringsdekking wanneer een schade is gemeld gedurende de verzekeringsperiode. Het staartrisico (uitlooprisico) is hierbij voor verzekeraar niet of beperkt aanwezig. Wanneer de schade is ontstaan of veroorzaakt speelt ook een rol als het inlooprisico op de verzekering is beperkt in de polisvoorwaarden. Dit is vaak het geval als er geen sprake is van een (aansluitend) voorliggende verzekering. Sommige verzekeraars bieden een volledige inloopdekking (onbekende fouten gemaakt voor de ingangsdatum van de verzekering).

Er zijn verschillende scenario's denkbaar zoals :

 • De ondernemer sluit direct vanaf start ondernemerschap beroepsactiviteit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • De ondernemer sluit later een beroepsaansprakelijkheidsverzekering terwijl de beroepsactiviteiten al zijn gestart ( inlooprisico aanwezig)
 • De ondernemer beëindigt zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering en sluit een nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering (inloopdekking mogelijk op nieuwe polis)
 • De ondernemers beëindigt zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering en sluit geen nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering (uitlooprisico relevant om te beoordelen)

Voorbeelden

In de praktijk komen we vaak tegen dat een ondernemer, enkele jaren na zijn start, opeens het onderwerp beroepsaansprakelijkheid op zijn agenda ziet verschijnen. Een opdrachtgever stelt het als eis voor een mooie klus. De verzekeringsdekking komt vervolgens tot stand zonder het inlooprisico mee te verzekeren. Hoewel de ondernemer dacht zijn verzekering nooit nodig te hebben ontvangt deze op een dag toch een aansprakelijkstelling. De aansprakelijkstelling heeft betrekking op een afgeronde opdracht in het eerste jaar van de ondernemer. Er was toen nog geen verzekering afgesloten. De ondernemer heeft nu wel een verzekering en de schademelding is wel gedaan binnen de verzekeringsperiode, het handelen of nalaten heeft echter betrekking op de periode voordat de verzekering tot stand is gekomen. Dan is er niet altijd verzekeringsdekking! Dit voorkomen we door het inlooprisico mee te verzekeren. Het meeverzekeren van 1 jaar inlooprisico kost circa gemiddeld 25% tot 45% van de jaarpremie als eenmalige opslag.

Wat we regelmatig zien, zijn ZZP'ers die na een periode van zelfstandig ondernemerschap terugkeren naar een loondienstverband. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering laten zij direct beëindigen zonder het uitlooprisico mee te (willen) verzekeren. Komt er toch een schademelding binnen na de verzekeringsperiode dan is deze ondernemer meestal niet verzekerd! Dit voorkomen we door het uitlooprisico in overleg met cliënt af te dekken. Voor sommige beroepen of beroepsgroepen is het uitlooprisico geheel of gedeeltelijk afgedekt. De mogelijkheden voor het meeverzekeren van inloop- en uitlooprisico verschillen per verzekeraar.

Tips:

 • Beëindig uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet zonder eerst goed na te denken over het potentiële uitlooprisico
 • Informeer bij uw adviseur over de opties en bijbehorende kosten voor inkopen van het uitlooprisico
 • Wees voorzichtig bij een overstap naar een andere verzekeraar en toets of er een hiaat ontstaat

Het inloop- en uitlooprisico is bij maatwerk in te kopen meestal tot vijf jaar. De tarieven verschillen iets per verzekeraar en zijn afhankelijk van de duur van het in- of uitlooprisico. Vijf jaar uitlooprisico is gemiddeld in te kopen tegen 100% eenmalige opslag van de jaarpremie. Bij sommige verzekeraars is er standaard inloop - uitloopdekking geclausuleerd. Heeft u een vraag over inloop / uitlooprisico beroepsaansprakelijkheid? Stel uw vraag per mail of bel ons op 0342-401945

Een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke (BAV) adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

Door een bekende in de verzekeringsbranche aangeraden. En terecht. Goed advies, direct geholpen. Fijne, duidelijke communicatie.

Reactie van Joris de Bruijne

Voor mijn AOV ben ik zeer kundig en prettig geadviseerd door Rob Wolters. Ik had geen tot weinig kennis van een AOV. Er is uitgebreid de tijd genomen om mij alles uit te leggen en daardoor kon ik een weloverwogen keuze maken.

Reactie van Jeroen
In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

 • Door derden geleden financiële vermogensschade
 • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • Vergoeding van wettelijke rente
 • Vergoeding schaderegelingskosten
 • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

 • Opzet, fraude en vermogensdelicten
 • Bekende fouten
 • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil

De voordelen van bavspecialist.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.