De voor- en nadelen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) van Chubb Insurance

Chubb is goed vertegenwoordigd in de doelgroep beroepsaansprakelijkheid voor de ICT branche voor bedrijven vanaf € 500.000 jaaromzet.

De tweede Amerikaanse verzekeraar in ons rijtje levert een kwalitatief goede en complete verzekeringsdekking. Chubb is sterk vertegenwoordigd in de doelgroep beroepsaansprakelijkheid voor de ICT branche voor bedrijven vanaf € 500.000 jaaromzet.

De premies binnen de branche ICT (Chubb PRO ICT) behoren niet tot de goedkoopste, maar zijn wel zeer goed. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een foutdefinitie in de voorwaarden en is (tot zekere hoogte) eigen schade onder de dekking te brengen. Deze partij kan ook dekking bieden bij internationaal opererende ondernemingen en verzekeringsdekking vermogensschade geven tot aan business consultants en interim professionals. Interimmers en consultants die tevens op statutair en/of (mede) beleidsbepalend niveau beroepswerkzaamheden verrichten kunnen met regelmaat uitstekend slagen bij Chubb. Ons kantoor kan de veel voorkomende beroepen zelf offreren waarmee wij de snelheid goed kunnen borgen.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

  • Door derden geleden financiële vermogensschade
  • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
  • Vergoeding van wettelijke rente
  • Vergoeding schaderegelingskosten
  • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

  • Opzet, fraude en vermogensdelicten
  • Bekende fouten
  • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
  • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil