De voor- en nadelen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) van Zurich

Verzekeraar Zurich levert de beroepsaansprakelijkheidsverzekering met duidelijke en goede voorwaarden (ProPlus) zonder hantering van foutdefinitie

Verzekeraar Zurich levert de beroepsaansprakelijkheidsverzekering met duidelijke en goede voorwaarden (ProPlus) zonder hantering van foutdefinitie. Het minimum premieniveau (maatwerk) is in vergelijking met de overige aanbieders gemiddeld hoger en start rond de 1.000,- Euro per jaar. Daar staat wel tegenover dat juridische verweerkosten ruim zijn gedekt en voor interimmers bestuurdersaansprakelijkheid standaard is ingesloten. Ook zijn de premies inclusief de normale aansprakelijkheid voor bedrijven waarbij zaken onder opzicht zijn meeverzekerd. De pluspunten van Zurich BAV op een rij;

 • Geen hantering foutdefinitie
 • Geen opzeggingsrecht voor verzekeraar na afwikkeling van schade
 • Aanspraken intellectueel eigendomsrecht gedekt onder sublimiet tot €250.000 voor ICT risico's
 • Voor ICT risico's is dekking met security en privacy realiseerbaar
 • Geen uitsluiting voor door derden geleden indirecte vermogensschade
 • Hanteren van leveringsvoorwaarden is geen verplichting

Verzekeraar Zurich bedient de Nederlandse markt nog steeds via haar bijkantoor in Den Haag. De focus is met name gericht op midden en grootzakelijke markt waar deze verzekeraar een toonaangevende rol speelt.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

 • Door derden geleden financiële vermogensschade
 • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • Vergoeding van wettelijke rente
 • Vergoeding schaderegelingskosten
 • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

 • Opzet, fraude en vermogensdelicten
 • Bekende fouten
 • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil