Wat verzeker ik met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt dekking voor door derden geleden zuivere vermogensschade binnen de reikwijdte van de genoemde beroepsactiviteit(en) op de polis waarvoor u aansprakelijk bent.

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van een financieel nadeel toegebracht aan uw opdrachtgever en/ of derden voortvloeiende uit fouten, verzuim, onzorgvuldigheid en dergelijke door u als opdrachtnemer bij de uitoefening van uw beroep.

Beroepsaansprakelijkheid kan met name ontstaan bij beroepsactiviteiten met een element van advisering, ontwerp, berekening, dienstverlening etc. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de zuivere vermogensschade (financieel nadeel) tot aan de verzekerde limiet(en) in geval van beroepsaansprakelijkheid. Het is een veelgemaakte misvatting dat na afronding van een opdracht uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering veilig kunt opzeggen. Een beroepsfout zal immers niet altijd direct zichtbaar zijn en kan zich ook na afronding van een opdracht openbaren (uitlooprisico)

Verzekerde werkzaamheden

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt dekking voor door derden geleden zuivere vermogensschade binnen de reikwijdte van de genoemde beroepsactiviteit(en) op de polis. De verzekerde beroepsactiviteiten kunnen ook worden beschreven in de polisvoorwaarden. De verzekerde hoedanigheid is een samenvatting van de feitelijke werkzaamheden waarvoor dekking bestaat. Het is erg belangrijk dat hierbij geen misverstanden kunnen ontstaan over wat wel of niet onder de dekking valt.

Dekkingsgebied

Een BAV verzekering zal tenminste dekking bieden voor de genoemde activiteiten uitgevoerd binnen Nederland ten behoeve van Nederlandse opdrachtgevers voor opdrachten waarop het Nederlands recht van toepassing is. Voor veel beroepen is het eenvoudig om een dekking voor de gehele Europese Unie of Europese Economische Ruimte te realiseren. Zodra er sprake is van omzet (directe of indirect) gerealiseerd in de VS of Canada worden de verzekeringsmogelijkheden aanzienlijk beperkt en zijn de premies gemiddeld fors hoger. Dit hangt samen met een hogere claimfrequentie en duurdere juridische verweerkosten aldaar.

Naast dekking van het financieel nadeel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook vergoeding van;

 • juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • wettelijke rente
 • kosten in verband met tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure
 • bereddingskosten
 • schaderegelingskosten
 • kosten van verweer bij alternatieve geschillenbeslechting (niet standaard)
 • reconstructiekosten (niet standaard)

Om risico's beheersbaar te maken én te houden is het belangrijk en wenselijk om contractueel uw aansprakelijkheidsrisico te limiteren. Ook hiervoor zijn wij uw sparringpartner.

Naast zuivere vermogensschade (beroepsaansprakelijkheid) is ieder bedrijf aansprakelijk te stellen voor door u of door medewerkers veroorzaakte zaak- en personenschade. Dit verzekert u met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Bedrijfsaansprakelijkheid is niet automatisch gedekt op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering maar is vaak wel als optie (kantoordekking) mee te verzekeren.

Wat is niet verzekerd met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt in beginsel alleen zuivere vermogensschade toegebracht aan derden. Veelal is niet verzekerd;

 • eigen schade ( honorarium - salarissen - onkosten van uzelf - opnieuw presteren)
 • zaak- en personenschade (bedrijfsaansprakelijkheid vaak optioneel)
 • bestuurdersaansprakelijkheid (beperkt optioneel voor externe rechtspersonen)
 • boetes - garanties - aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • bekende omstandigheden
 • fraude / opzet / vermogensdelicten etc.
 • intellectuele eigendomsrechten

Wilt u weten of beroepsaansprakelijkheid voor u een relevant risico is? Informeer bij onze specialisten op 0342-401945.

Een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke (BAV) adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

Enorm fijn om bij hen verzekerd te zijn. De telefoon wordt altijd opgenomen, er wordt snel gehandeld als het nodig is en Jeroen denkt altijd met je mee. Blij met de dienstverlening.

Reactie van Ramona Moerkerken

Henst&Lunsen heeft mij aan een AOV geholpen (ik ben ZZP IT'er). Ze zijn ontzettend snel in communicatie. Na doorgenomen te hebben wat ik doe en wat mijn wensen zijn, kwamen ze met twee polissen aanzetten die volgens hen goede opties zouden zijn voor mij. Ze hebben netjes een overzicht met voor- en nadelen van beide polissen, waarna ik een keuze kon maken op basis van wat ik belangrijk vind. Al met al fijn en vlot verlopen, zou ze zeker aanraden.

Reactie van Coen
In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

 • Door derden geleden financiële vermogensschade
 • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • Vergoeding van wettelijke rente
 • Vergoeding schaderegelingskosten
 • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

 • Opzet, fraude en vermogensdelicten
 • Bekende fouten
 • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil

De voordelen van bavspecialist.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.