De dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt dekking voor door derden geleden zuivere vermogensschade binnen de reikwijdte van de genoemde beroepsactiviteit(en) op de polis waarvoor u aansprakelijk bent.

Wat verzeker ik met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van een financieel nadeel toegebracht aan uw opdrachtgever en/ of derden voortvloeiende uit fouten, verzuim, onzorgvuldigheid en dergelijke door u als opdrachtnemer bij de uitoefening van uw beroep.


Beroepsaansprakelijkheid kan met name ontstaan bij beroepsactiviteiten met een element van advisering, ontwerp, berekening, dienstverlening etc. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de zuivere vermogensschade (financieel nadeel) tot aan de verzekerde limiet(en) in geval van beroepsaansprakelijkheid. Het is een veelgemaakte misvatting dat u na afronding van een opdracht de beroepsaansprakelijkheidsverzekering veilig kunt opzeggen. Een beroepsfout zal immers niet altijd direct zichtbaar zijn en kan zich ook na afronding van een opdracht openbaren (uitlooprisico).

Wat dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt dekking voor door derden geleden zuivere vermogensschade binnen de reikwijdte van de genoemde beroepsactiviteit(en) op de polis. De verzekerde beroepsactiviteiten kunnen ook worden beschreven in de polisvoorwaarden. De verzekerde hoedanigheid is een samenvatting van de feitelijke werkzaamheden waarvoor dekking bestaat. Het is erg belangrijk dat hierbij geen misverstanden kunnen ontstaan over wat wel of niet onder de dekking valt.


Wat is wel gedekt binnen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een BAV verzekering zal tenminste dekking bieden voor de genoemde activiteiten uitgevoerd binnen Nederland ten behoeve van Nederlandse opdrachtgevers voor opdrachten waarop het Nederlands recht van toepassing is. Voor veel beroepen is het eenvoudig om een dekking voor de gehele Europese Unie of Europese Economische Ruimte te realiseren. Zodra er sprake is van omzet (directe of indirect) gerealiseerd in de VS of Canada worden de verzekeringsmogelijkheden aanzienlijk beperkt en zijn de premies gemiddeld fors hoger. Dit hangt samen met een hogere claimfrequentie en duurdere juridische verweerkosten aldaar.


Naast dekking van het financieel nadeel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook vergoeding van;


 • juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • wettelijke rente
 • kosten in verband met tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure
 • bereddingskosten
 • schaderegelingskosten
 • kosten van verweer bij alternatieve geschillenbeslechting (niet standaard)
 • reconstructiekosten (niet standaard)

Om risico's beheersbaar te maken én te houden is het belangrijk en wenselijk om contractueel uw aansprakelijkheidsrisico te limiteren. Ook hiervoor zijn wij uw sparringpartner.


Naast zuivere vermogensschade (beroepsaansprakelijkheid) is ieder bedrijf aansprakelijk te stellen voor door u of door medewerkers veroorzaakte zaak- en personenschade. Dit verzekert u met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Bedrijfsaansprakelijkheid is niet automatisch gedekt op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering maar is vaak wel als optie (kantoordekking) mee te verzekeren.


Wat is niet gedekt binnen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt in beginsel alleen zuivere vermogensschade toegebracht aan derden. Wat vaak niet verzekerd is;


 • eigen schade ( honorarium - salarissen - onkosten van uzelf - opnieuw presteren)
 • zaak- en personenschade (bedrijfsaansprakelijkheid vaak optioneel)
 • bestuurdersaansprakelijkheid (beperkt optioneel voor externe rechtspersonen)
 • boetes - garanties - aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • bekende omstandigheden
 • fraude / opzet / vermogensdelicten etc.
 • intellectuele eigendomsrechten

Wilt u weten of beroepsaansprakelijkheid voor u een relevant risico is? Informeer bij onze specialisten op 0342-401945.


Uitlooprisico beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen worden door de meeste verzekeraars aangeboden volgens het "beperkte claims made principe". Het claims made principe geeft in de basis verzekeringsdekking wanneer een schade is gemeld gedurende de verzekeringsperiode. Het uitlooprisico is hierbij voor verzekeraar niet of beperkt aanwezig. Na deze datum gemelde schades vallen buiten de verzekeringsdekking.


Inlooprisico beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Schade waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar die wordt ontdekt tijdens de looptijd van de verzekering worden vaak niet gedekt binnen een beperkte claims made verzekering. Wilt u dit risico wel verzekeren, dan kunt u soms voor een bepaalde periode het inlooprisico optioneel inkopen of onder de dekking brengen.

Een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke (BAV) adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

Al meer dan 10 jaar een betrouwbare verzekeringspartner. Nu weer goed advies en begeleiding bij de volgende stap. Dank daarvoor.

Reactie van Nick Pfennings

Zeer tevreden met het verleende advies en snelle opvolging van de ingediende offerte.

Reactie van Mark
Beoordeeld met een
8
In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de “zuivere vermogensschade” als gevolg van beroepsfouten, zoals nalatigheid, verkeerde adviezen, of berekeningen. Naast vergoeding van de financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent, worden ook juridische verweerkosten en wettelijke rente vergoed.

Wel verzekerd

 • Door derden geleden financiële vermogensschade
 • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • Vergoeding van wettelijke rente
 • Vergoeding schaderegelingskosten
 • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

 • Opzet, fraude en vermogensdelicten
 • Bekende fouten
 • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil

De voordelen van bavspecialist.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

Veel gestelde vragen over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een wettelijke verplichting voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt voor bepaalde beroepen. Zo bent u als financieel adviseur, advocaat, notaris, accountant of architect verplicht om een BAV af te sluiten.

Als er geen wettelijke verplichting geldt voor uw beroep, kan een verzekeringsplicht volgen vanuit beroepsorganisaties. Steeds vaker is een BAV bovendien een vereiste vanuit opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorgt er niet alleen voor dat u met een gerust hart uw werk kunt doen, maar is dus ook interessant voor het binnenhalen van nieuwe opdrachten.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt financiële schade. De verzekering is daarom relevant voor professionals die het risico lopen om beroepsfouten te maken waardoor financiële schade kan ontstaan. Denk aan professionals die advies geven, of berekeningen maken. Voor ICT’ers, accountants, architecten, consultants is het bijvoorbeeld belangrijk om een BAV af te sluiten.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) beschermt u tegen schadeclaims die voortvloeien uit beroepsfouten van u of een van uw medewerkers. Beroepsfouten zijn bijvoorbeeld nalatigheid, verkeerde adviezen, of fouten in berekeningen of ontwerpen. Voor de financiële schade die hieruit voortvloeit kunt u aansprakelijk worden gesteld en een schadeclaim ontvangen.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt in deze situatie dekking tegen “zuivere vermogensschade”. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent, is er ook vergoeding van juridische verweerkosten en wettelijke rente.

Soms worden de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering door elkaar gehaald. Er is een belangrijk verschil tussen deze twee verzekeringen:

 • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen financiële schade die voortvloeit uit beroepsfouten, zoals onjuist advies, onzorgvuldigheid, onvolledigheid of verkeerde berekeningen.
 • Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daarentegen dekt schade aan personen en hun spullen die veroorzaakt worden tijdens het werk. het gaat hierbij om tastbare schade aan spullen of personen.

Twijfelt u over welke verzekering u wilt afsluiten? Wij kunnen beiden voor u verzorgen en u adviseren over de juiste verzekering voor uw situatie.

De kosten van een BAV variëren per verzekering en verzekeraar en zijn afhankelijk van verschillende factoren. Het risico op vermogensschade is voor het ene beroep bijvoorbeeld veel groter dan het andere beroep. Hoeveel u betaalt hangt daarom onder andere af van het beroep dat u uitoefent. Andere factoren die een rol spelen bij de kosten van een BAV zijn:

- De omzet van uw onderneming
- De hoogte van het verzekerde bedrag
- Het gekozen eigen risico
- Hoe lang u al ondernemer bent

Gezien onze ruime ervaring met beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor de meest uiteenlopende beroepen, kunnen wij u hier uitstekend over adviseren.