De voor- en nadelen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) van De Goudse

De Goudse heeft als generalistische verzekeraar beperkt mogelijkheden beroepsaansprakelijkheid voor bedrijven tot € 2.000.000,- omzet per jaar.

De Goudse heeft als generalistische verzekeraar beperkt mogelijkheden beroepsaansprakelijkheid voor bedrijven tot € 2.000.000,- omzet per jaar in de beroepscategorieën:
administratief, boekhouding, belastingadvies, organisatie- en communicatie-advies, ICT-consultancy, interim- en projectmanagement, managementadvies, juridisch advies, markt- en opinieonderzoek, arbeidsbemiddeling, secretariële dienstverlening, training & opleiding, public relations en werving & selectie.

In sommige gevallen kan het financieel aantrekkelijk zijn de beroepsaansprakelijkheidsverzekering binnen een pakketverzekering aan te bieden. Die mogelijkheid is te vinden bij de Goudse binnen haar pakketverzekering voor bedrijven onder de naam CompleetVerzekerd. De hiermee te realiseren pakketkorting loopt vanaf 2 verzekeringen (2% korting) tot maximaal 10% pakketkorting bij 6 of meer verzekeringen. Indien maatwerk beroepsaansprakelijkheid is vereist valt dit doorgaans lastig te combineren in een pakketverzekering.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

  • Door derden geleden financiële vermogensschade
  • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
  • Vergoeding van wettelijke rente
  • Vergoeding schaderegelingskosten
  • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

  • Opzet, fraude en vermogensdelicten
  • Bekende fouten
  • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
  • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil