Welkom bij de BAVspecialist van Nederland Beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV) voor ondernemers

Sinds 2004 is BAVspecialist.nl hét internetportal met het meest complete aanbod van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen van Nederland.

Wat is een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV) en voor wie is het?

Voorkom financiële risico's veroorzaakt door beroepsfouten, zowel door uzelf als uw medewerkers, met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV). Een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering biedt bescherming tegen diverse beroepsfouten, zoals verkeerde adviezen, onjuiste berekeningen, administratieve vergissingen en het verstrekken van onvolledige informatie.

Dergelijke fouten kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor uw klanten, waarbij vermogensschade, inkomstenderving of boetes tot de mogelijkheden behoren. Een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV) is speciaal ontworpen om u te beschermen tegen deze situaties, zodat u met vertrouwen uw werk kunt blijven uitvoeren.

Lees meer

Een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering specifiek voor uw branche

Iedere branche kent zijn eigen uitdagingen. Onze onafhankelijke (BAV) adviseurs kennen deze uitdagingen en weten daardoor exact waar men op moet letten bij het aanbieden van een passend voorstel. Eventueel aangevuld met uw persoonlijke wensen.

Snel en vriendelijk. Dank aan Irma voor adequate opvolging.

Reactie van Gert van Kempen

Enorm fijn om bij hen verzekerd te zijn. De telefoon wordt altijd opgenomen, er wordt snel gehandeld als het nodig is en Jeroen denkt altijd met je mee. Blij met de dienstverlening.

Reactie van Ramona Moerkerken
In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

  • Door derden geleden financiële vermogensschade
  • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
  • Vergoeding van wettelijke rente
  • Vergoeding schaderegelingskosten
  • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

  • Opzet, fraude en vermogensdelicten
  • Bekende fouten
  • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
  • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil

De voordelen van bavspecialist.nl

Onafhankelijk en marktbreed advies

De kernwaarde van onze dienstverlening is het bieden van onafhankelijk advies, waarbij we geen belang hebben bij de uitkomst van het advies.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op objectieve en eerlijke begeleiding bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Snel, correct en grondig

Snelheid is een belangrijke factor in de hedendaagse (zakelijke) wereld, waarbij u steeds sneller moet kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Wij begrijpen dit en streven altijd naar een snelle reactie, zonder dat dit ten koste gaat van de grondigheid en kwaliteit van het advies.

Professionele schadeafhandeling

Het afhandelen van schadeclaims kan een tijdrovend en complex proces zijn, waarbij veel kennis en ervaring vereist is. Bij de afhandeling kijken wij niet alleen naar de financiële vergoeding van de schade, maar ook naar andere aspecten zoals mogelijke juridische gevolgen.

U kunt erop vertrouwen dat de afhandeling van uw schadeclaims bij ons in goede handen is.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.