De voor- en nadelen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) van Allianz

Allianz richt zich in de basis tot veel voorkomende branches maar staat doorgaans bereidwillig tegenover minder bekendere risico's mits voldoende informatie beschikbaar is.

Verzekeraar Allianz is met een compact maar deskundig underwriting team haar portefeuille beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen gestaag aan het uitbouwen. De Allianz acceptanten durven buiten de gebaande paden te denken. Voor veel beroepsgroepen heeft Allianz tekenmogelijkheid waarbij de premiestelling met regelmaat concurrerend is te noemen. Allianz kan in het bijzonder voor technische risico's waar tailormade dekking wenselijk is aantrekkelijk uit de bus komen. Allianz heeft ook acceptatie mogelijkheden als er noodzaak bestaat om het USA risico af te dekken, afhankelijk van de toepasselijke contractvoorwaarden. De polisvoorwaarden van Allianz bestaan uit een combinatie van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. Ook bij Allianz beschikt ons kantoor over een eigen agentschap. Hoewel Allianz zich in de basis richt tot veel voorkomende branches staat zij doorgaans bereidwillig tegenover minder bekendere risico's mits voldoende informatie beschikbaar is. Verzekeraar Allianz heeft in ieder geval acceptatie mogelijkheden beroepsaansprakelijkheid voor;

 • accountants
 • adviseurs
 • advocaten
 • architecten
 • interim-managers
 • ingenieurs
 • ICT’ers
 • notarissen
 • schade-experts

Verzekeraar Allianz heeft geen verzekeringsmogelijkheden beroepsaansprakelijkheid voor financiele instellingen zoals vermogensbeheerders, ATP's, snijdende medische beroepen.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

 • Door derden geleden financiële vermogensschade
 • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • Vergoeding van wettelijke rente
 • Vergoeding schaderegelingskosten
 • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

 • Opzet, fraude en vermogensdelicten
 • Bekende fouten
 • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil