De voor- en nadelen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) van Liberty

Liberty Mutual Insurance Europe is met haar team underwriters en schadebehandelaars gevestigd in Den Haag. Liberty heeft voor verschillende beroepen verzekeringsmogelijkheden.

Liberty Mutual Insurance Europe is een 100% dochter van de Amerikaanse verzekeraar Liberty Mutual Group en sinds dertig jaar actief in Europa. Liberty is met haar team underwriters en schadebehandelaars gevestigd in Den Haag. Liberty heeft voor veel beroepen verzekeringsmogelijkheden. De belangrijkste doelgroepen van Liberty zijn;

 • Accountants-, administratie- en boekhoudkantoren en financieel adviseurs
 • Architecten & Ingenieurs (laatste ook in de procestechniek)
 • Assurantie-adviseurs en -makelaars en Makelaars onroerende zaken
 • Expertise- en taxatiebureaus
 • I(C)T bedrijven
 • Uitzendbureaus & detacheringbedrijven (ook ‘witte boorden’ in de offshore)
 • Industrie (uitgezonderd defensie-, auto-, vliegtuig- of ruimtevaartindustrie)
 • ZZP’ers in de olie- en gasindustrie (‘witte boorden’)
 • Projectverzekeringen (niet-bouw maximaal 84 maanden inclusief uitloop)
 • Ontwerpaansprakelijkheid voor Opdrachtgevers/Projectontwikkelaars
 • Bouwontwerpverzekering oftewel Design & Constructverzekering

Liberty biedt tot zekere hoogte ook voor technische beroepen de vrijheid om bij het aangaan van een overeenkomst met een opdrachtgever schriftelijk van de leveringsvoorwaarden af te wijken, onder de volgende voorwaarden:

 • de hoogte van de schadevergoeding zal nooit het verzekerde bedrag per aanspraak overschrijden
 • de vervaltermijn van de aansprakelijkheid wordt uitgebreid tot maximaal 10 jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd;
 • onder het begrip schade wordt tevens indirecte schade verstaan. Onder schade wordt echter nooit begrepen winst-, rentederving en imagoschade.
 • de overeenkomst moet gebaseerd te zijn op een inspanningsverplichting;
 • de overeenkomst is gebaseerd op Nederlands recht en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om geschillen te beslechten;
 • de aansprakelijkheid uit de overeenkomst is gebaseerd op een toerekenbare tekortkoming op grond van de wet of uit overeenkomst waarbij een ingebrekestelling door de opdrachtgever verplicht blijft.


Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

 • Door derden geleden financiële vermogensschade
 • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
 • Vergoeding van wettelijke rente
 • Vergoeding schaderegelingskosten
 • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

 • Opzet, fraude en vermogensdelicten
 • Bekende fouten
 • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil