De voor- en nadelen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) van Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden heeft verzekeringsmogelijkheden voor onder andere: deurwaarders, incassobureaus, mediators, administratiekantoren en subsidie-adviseurs met in de basis alleen Nederland als dekkingsgebied. Daarnaast mag deze verzekeraar gezien worden als belangrijke aanbieder voor de (para) medische beroepen.

Nationale Nederlanden heeft verzekeringsmogelijkheden voor onder andere: deurwaarders, incassobureaus, mediators, administratiekantoren en subsidie-adviseurs met in de basis alleen Nederland als dekkingsgebied. Daarnaast mag deze verzekeraar gezien worden als belangrijke aanbieder voor de (para) medische beroepen. Ook bij Nationale Nederlanden beschikt ons kantoor over een eigen agentschap. Per 1-1-2018 is Nationale Nederlanden gestopt met accepteren van accountants, advocaten en notarissen.

Verzekeraar Nationale Nederlanden is minder geschikt voor (beroeps) aansprakelijkheidsrisico's waar maatwerk wenselijk is. De vaker voorkomende beroepsrisico's zijn niet altijd concurrerend. Wel is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Nationale Nederlanden te combineren in een Schadepakket Zakelijk waarmee pakketkorting kan worden gerealiseerd. Nationale Nederlanden hanteert strikte relevante opleidings- en ervaringseisen (afgerond HBO e/o WO) als acceptatierichtlijn beroepsaansprakelijkheid. De juridische verweerkosten en overige bereddingskosten maken deel uit van de verzekerde limiet waarbij in het geval van overschrijving van deze limiet een pro rata uitkering zal worden vergoed. Hiermee wijkt Nationale Nederlanden in negatieve zin af van de meeste overige marktpartijen. Ons kantoor heeft positieve ervaringen met Nationale Nederlanden voor wat betreft de schadebehandeling bij aansprakelijkstelling.

Verzekeraars van beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en (BAV)

Bij het maken van de offerte voor uw beroepsaansprakelijk­heids­verzekering maken we een onafhankelijke vergelijking van de mogelijkheden die door de (BAV) verzekeraars waar we mee samenwerken worden aangeboden.

In het kort

Wat verzekert u met een beroepsaansprakelijk­heids­verzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen schadeclaims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde adviezen, berekening, ontwerp of andere beroepsfouten tijdens de uitoefening van uw beroep. Naast vergoeding van door derden geleden financiële schade waarvoor u aansprakelijk bent is er ook vergoeding van juridisch verweerkosten en wettelijke rente.

Wel verzekerd

  • Door derden geleden financiële vermogensschade
  • Vergoeding van juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
  • Vergoeding van wettelijke rente
  • Vergoeding schaderegelingskosten
  • Vergoeding bereddingskosten

Niet verzekerd

  • Opzet, fraude en vermogensdelicten
  • Bekende fouten
  • Aansprakelijkheid verhogende bedingen
  • Eigen geleden schade zoals honorariumgeschil