Disclaimer bavspecialist.nl

De informatie op bavspecialist.nl wordt verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we streven naar nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en volledigheid, geven we geen garanties met betrekking tot de website-inhoud.

Algemeen:

De informatie op bavspecialist.nl is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door bavspecialist.nl en hoewel we ernaar streven deze informatie actueel en juist te houden, geven we geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website.

Aansprakelijkheid:

bavspecialist.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, bijzondere, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of enige informatie die via deze website wordt verkregen. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door eventuele onjuistheden, onvolledigheden of vertragingen in de informatie of voor enig verlies van beschikbaarheid van deze website.

Verwijzingen naar Derden:

Vanuit bavspecialist.nl kunnen links naar andere websites worden aangeboden waarover wij geen controle hebben. Het plaatsen van deze links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de standpunten die op deze websites worden uiteengezet.

Wijzigingen:

bavspecialist.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om de voorwaarden van deze disclaimer op elk gewenst moment aan te passen. Het is raadzaam deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Intellectueel Eigendom:

Tenzij anders vermeld, zijn alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en de vormgeving van bavspecialist.nl voorbehouden aan bavspecialist.nl. Het is niet toegestaan ​​om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bavspecialist.nl materiaal van deze website te kopiëren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken.

Door gebruik te maken van bavspecialist.nl gaat u akkoord met de bepalingen van deze disclaimer. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.