Publicatie kwaliteitseisen CBM 2016 Landelijk Kwaliteitsbureau rechtbanken

Het Landelijk Kwaliteitsbureau rechtbanken heeft (wederom) via de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een protocol laten opstellen ter borging en actualisatie van de kwaliteitseisen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren. Ook ons kantoor is verzocht input te leveren voor evaluatie van het oude protocol (CBM2015) zo

Het Landelijk Kwaliteitsbureau rechtbanken heeft (wederom) via de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een protocol laten opstellen ter borging en actualisatie van de kwaliteitseisen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren. Ook ons kantoor is verzocht input te leveren voor evaluatie van het oude protocol (CBM2015) zo ook verschillende verzekeraars en beroepsorganisaties. Dit alles naar aanleiding van de nodige kritiek uit de markt. Helaas lijkt het Landelijk Kwaliteitsbureau rechtbankenniet erg open te staan voor goed bedoelde adviezen uit de verzekeringsbranche met als resultaat een One Size fits nobody eis tot verzekeren;

Artikel 8 lid 5:

Voor de verzekering voor beroepsaansprakelijkheid hanteert het LKB de volgende normen per curator, beschermingsbewindvoerder of mentor:

  • dekking minimaal € 500.000 per aanspraak, verzekerd bedrag minimaal € 1.000.000 per jaar,
  • eigen risico maximaal € 500 per aanspraak,
  • onherroepelijk aanbod bij beëindiging verzekering tot uitloop van 2 jaar,
  • inloop van minimaal 2 jaar, met uitzondering van starters die zich niet kunnen laten verzekeren voor inloop.

Onder verzekerden wordt minimaal te verstaan: (a) de verzekeringnemer; (b) overige in de verzekering vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen; (c) de directeuren, vennoten, maten, bestuurders van genoemde verzekerden; (d) ondergeschikten van de hiervoor genoemde verzekerden.

Vennootschappen onder firma en maatschappen kunnen als onderneming verzekerd worden, mits het verzekerde bedrag minimaal het aantal vennoten of maten X € 1.000.000 is. Dit geldt ook voor andere constructies waarbij één verzekerde voor andere rechtspersonen of - vormen een verzekering afsluit.

U kunt de publicatieCBM 2016 Landelijk Kwaliteitsbureau rechtbanken hier downloaden.

Meer nieuws over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en

26-10-2022

CNA Hardy opent Europese zetel te Luxemburg

Met de nodige onduidelijkheid rondom Brexit onderhandelingen heeft verzekeraar CNA Hardy aangekondigd ter voorbereiding een Europese dochteronderneming te vestigen in Luxemburg, aldus regio directeur Benelux Monique Kooijman. Meer verzekeraars lijken deze kant op te bewegen bij hun keuze voor een Europese vestiging.   

Lees verder
26-10-2022

Nationale Nederlanden stopt met beroepsaansprakelijkheid Accountants, Advocaten en Notarissen per 1-1-2018

Bestaande verzekeringen<br /> <br /> Nationale Nederlanden zal de bestaande Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor Accountants, Advocaten en Notarissen op per contractvervaldatum vanaf 1 april 2018 opzeggen. Polissen voor deze doelgroepen met een contractvervaldatum tot 1 april 2018 verlengen zij op de gebruikelijke wijze voor een jaar.<br /> <br /> Uiteraard staat het een

Lees verder
26-10-2022

Ook Delta Lloyd stopt met BAV voor accountants

Na de eerdere aankondiging van Nationale Nederlanden op 6 oktober gooit ook Delta Lloyd de handdoek in de ring qua acceptatie beroepsaansprakelijkheid voor accountants. De verzekeraar die overigens door Nationale Nederlanden zal worden ingelijfd geeft op haar website aan dat bestaande beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor Accountants op

Lees verder
26-10-2022

Handreiking aansprakelijkheid voor architecten- en ingenieursbranche beschikbaar

Brancheverenigingen BNA en NLingenieurs hebben een Handreiking Aansprakelijkheid ontwikkeld om te komen tot betere afspraken over en omgang met contractuele aansprakelijkheden. In een toelichting op de website van het Verbond van Verzekeraars wordt gesteld: "Tijdens de crisis is de gewoonte gegroeid om projectrisico's in contracten

Lees verder
26-10-2022

Markel uitbreiding Cyber Add On beschikbaar

Markel uitbreiding met Cyber Add On voor bestaande Markel beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen<br /> <br /> Voor bestaande of nieuwe Markel beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen heeft Markel de opties uitgebreid met de toevoeging cyberdekking via Cyber Add On.  Het betreft hier een vrij beperkte cyberdekking waarbij geen dekking bestaat voor cyberschade binnen cloudoplossingen. De

Lees verder