Samenvatting en veel gestelde vragen Bedrijfsregeling Brandregres 2014

Samenvatting Bedrijfsregeling
Brandregres 2014 (BBR 2014);brandverzekeraars
lid van het Verbond met Verzekeraars nemen, behalve bij opzet, geen verhaal op
particulieren en op niet-particuliere huurders


onder
niet-particuliere huurders worden verstaan: pachters, lessees, bruikleners en
bewaarnemers van de beschadigde zaak


bij
niet-particulieren is de mogelijkheid om

Samenvatting Bedrijfsregeling Brandregres 2014 (BBR 2014);

  • brandverzekeraars lid van het Verbond met Verzekeraars nemen, behalve bij opzet, geen verhaal op particulieren en op niet-particuliere huurders
  • onder niet-particuliere huurders worden verstaan: pachters, lessees, bruikleners en bewaarnemers van de beschadigde zaak
  • bij niet-particulieren is de mogelijkheid om regres te nemen verruimt. De bovengrens van 500 duizend euro en de ondergrens van 2.500 euro zijn afgeschaft. Verhaal is nu in principe onbeperkt mogelijk (naast opzet) bij onzorgvuldig handelen

Doel van de nieuwe regeling:

  • Stimuleren van zorgvuldig handelen en preventie door ondernemers
  • Hanteren van het principe 'de vervuiler betaalt', d.w.z. schadeverhaal op onzorgvuldig handelende ondernemers
  • Herstel van concurrentieverhoudingen tussen verbondsleden en niet-leden, ook in internationaal perspectief
  • Geschillenbeslechting via bindende uitspraak Geschillencommissie Schadeverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars.

Wat verandert er met de nieuwe regeling in de praktijk?

Voor particulieren en niet-particuliere zakelijke huurders verandert er niets. Brandverzekeraars blijven brandschades gewoon uitkeren aan gedupeerde ondernemingen. Wel kunnen brandverzekeraars vaker en voor hogere bedragen regres plegen op de ondernemer die door onzorgvuldig handelen bij een ander schade veroorzaakt. Deze schadeveroorzakende ondernemingen lopen hierdoor een groter financieel risico.

Om welk type schades gaat het?

De brandregresregeling geldt van oudsher voor alle verzekerde voorvallen die afgedekt worden op een brandverzekering. Naast brandschade kan het ook gaan over schades door storm, water, diefstal, etc. In de praktijk zal het voornamelijk gaan om grote zakelijke brandschades die door onzorgvuldig handelen van een andere ondernemer worden veroorzaakt.

Wat verandert er voor particulieren en voor zakelijke huurders? Gaat dat binnenkort alsnog veranderen?

Voor deze groepen, en dat is een ruime meerderheid van alle verzekerde belangen in Nederland, verandert er niets. Buitenlandse verzekeraars en niet-leden van het Verbond vallen niet onder de oude regresregeling en kunnen ook nu regres plegen, waar leden van het Verbond dat niet kunnen. Aan deze eenzijdigheid komt voor de zakelijke markt een einde. Het recht op verhaal van schade bij de veroorzaker is geregeld in de wet.

De brandregresregeling is een vrijwillige inperking van de rechten van brandverzekeraars, die met ingang van 2014 dus wordt verruimd maar uiteraard wel binnen de wettelijke kaders blijft.

Ondernemers moeten in goed overleg met hun assurantieadviseur nagaan of de dekking en het verzekerd bedrag op hun aansprakelijkheidsverzekering (AVB) nog toereikend is. Er dient wel in het achterhoofd gehouden te worden dat een AVB een first loss verzekering is. Dit betekent dat de verzekerde som op de AVB niet noodzakelijkerwijs voldoende is om de gehele schade te dekken. De kans bestaat altijd dat de schade hoger is dan de verzekerde som. Daar doet de Brandregresregeling niets aan af.

Daarnaast moeten ondernemers zorgen dat brand wordt voorkomen. Ze kunnen daarvoor de brandrisico's in kaart brengen en adequate preventieve maatregelen (blijven) treffen. Brandveiligheidsadviseurs, makelaars in assurantiën en verzekeraars kunnen ondernemers hierin adviseren. Ondernemers zouden ook de exoneratiebepalingen in hun leveringsvoorwaarden opnieuw kunnen beoordelen.

Over welke risicovolle bedrijven gaat het eigenlijk?

De regeling is niet gericht op bepaalde bedrijven of sectoren. Elke ondernemer die door onzorgvuldig handelen brand veroorzaakt, kan door de brandverzekeraar van gedupeerden aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Voorheen ´slechts´ tot 500 duizend euro en nu in principe onbeperkt. Natuurlijk zijn bedrijven die brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren extra kwetsbaar, maar juist van deze bedrijven mag worden verwacht dat voldoende maatregelen worden getroffen om brand en schade te voorkomen.

Meer nieuws over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en

26-10-2022

Nu ook aanvullend juridisch verweer bij Markel

Verzekeraar Markel is gestart met de Vangnet voor Verweerverzekering. Dit betreft een aanvulling op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en biedt rechtsbijstandsdekking voor geschillen met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar over een (gedeeltelijke) afwijzing van een schade en/of de behandeling van schade, geschillen met de overheid en tuchtrechtinstanties (ten gevolge van

Lees verder
26-10-2022

Online MKB verzekeringen regelen via Bedrijfverzekerd.nl

Henst & Lunsen Assurantie Adviseurs BV heeft vandaag<br /> haar 7e website gelanceerd.  <br /> <br /> Bedrijfverzekerd.nl  is<br /> bedoelt voor ZZP'ers en MKB ondernemers die geen uren de tijd hebben om met een<br /> adviseur om de tafel te zitten, maar in staat zijn om zelf hun verzekeringen<br /> online te

Lees verder
26-10-2022

Voorzieningenrechter - Doorstart na faillissement en in/uitlooprisico claims made verzekering

Eergisteren deed de voorzieningenrechter Midden Nederland<br /> een boeide uitspraak die verstrekkende gevolgen kan hebben richting<br /> (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraars in geval van faillissement verzekerde.<br /> <br /> Centraal in de casus staat een<br /> (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering op basis van claims made. Dit houdt in<br /> dat dekking wordt verleend voor aanspraken gedurende de looptijd

Lees verder
26-10-2022

TELEFOONSTORING

Helaas zijn wij door een telefoonstoring momenteel niet bereikbaar via het vaste nummer.<br /> U kunt ons tijdelijk bereiken op 06-46143293.  <br /> <br /> Excuses voor de ontstane overlast.

Lees verder
26-10-2022

Vacature specialist beroepsaansprakelijkheid

Wij zijn op zoek naar een Specialist (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringen ( 0,8 - 1FTE) ter versterking van ons team<br /> Meer weten? Kijk hier

Lees verder