Voorzieningenrechter - Doorstart na faillissement en in/uitlooprisico claims made verzekering

Eergisteren deed de voorzieningenrechter Midden Nederland
een boeide uitspraak die verstrekkende gevolgen kan hebben richting
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraars in geval van faillissement verzekerde.

Centraal in de casus staat een
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering op basis van claims made. Dit houdt in
dat dekking wordt verleend voor aanspraken gedurende de looptijd

Eergisteren deed de voorzieningenrechter Midden Nederland een boeide uitspraak die verstrekkende gevolgen kan hebben richting (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraars in geval van faillissement verzekerde.

Centraal in de casus staat een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering op basis van claims made. Dit houdt in dat dekking wordt verleend voor aanspraken gedurende de looptijd van de verzekering, voor zover deze zijn ingediend gedurende de looptijd. Claims die binnenkomen na afloop van de verzekering vallen niet onder de dekking.

Het ziekenhuis ging failliet en maakte een doorstart als onderdeel van een andere stichting. Conform de polisvoorwaarden eindigde de beroepsaansprakelijkheidsverzekering door het faillissement. Het ziekenhuis maakte een doorstart en de nieuwe entiteit sloot bij dezelfde verzekeraar eenzelfde aansprakelijkheidsverzekering (zelfde voorwaarden en prijs) af.

De curatoren in het faillissement het Ruwaard van Puttenziekenhuis willen een uitspraak die erop neerkomt dat sprake is van een doorlopende dekking, waardoor de nieuwe polis ook de claims dekt die na datum faillissement zijn binnengekomen. Verzekeraar wijst dat af: de verzekering eindigde op de dag waarop het faillissement werd uitgesproken en de claims ingediend na de faillissementsdatum zijn niet verzekerd.

De rechter vindt dat verzekeraar voor het ontbreken van uitloopdekking had moeten waarschuwen. Verzekeraar Medirisk voelde echter niets voor het meenemen van het inlooprisico. Gezien de reputatie van het ziekenhuis lag het voor de hand dat er nog tal van claims waren te verwachten. Het is hetzelfde als het verzekeren van een brandend huis, betoogde Medirisk, en ook zou er een aanzuigende werking van het faillissement uitgaan op de claims.

Desondanks oordeelt de rechter niet alleen dat de verzekeraar moet gaan onderhandelen met de curatoren over het uitlooprisico. Maar zelfs dat zij een aanbod moet doen. Wel mag Medirisk in de premiebepaling rekening houden met factoren die zich vóór het aflopen van die termijn hebben voorgedaan. Verzekeraar wordt zelfs in deze uitzonderlijke zaak dus verplicht een aanbod voor het inlooprisico te doen. Het ligt dan ook voor de hand dat met deze verplichting en de waarschuwingsplicht in vrijwel alle gevallen ernstig rekening gehouden moet worden.

Bron - Findinet 13-2-2014

Meer nieuws over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en

26-10-2022

TELEFOONSTORING

Helaas zijn wij door een telefoonstoring momenteel niet bereikbaar via het vaste nummer.<br /> U kunt ons tijdelijk bereiken op 06-46143293.  <br /> <br /> Excuses voor de ontstane overlast.

Lees verder
26-10-2022

Vacature specialist beroepsaansprakelijkheid

Wij zijn op zoek naar een Specialist (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringen ( 0,8 - 1FTE) ter versterking van ons team<br /> Meer weten? Kijk hier

Lees verder
26-10-2022

ZZP Coöperatie dekking (beroeps) aansprakelijkheid

Steeds vaker werken ZZP'ers (deels) in een<br /> samenwerkingsverband.  Werkzaamheden die<br /> in een coöperatief verband worden uitgevoerd vallen vaak niet volledig onder de<br /> verzekerde hoedanigheid van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering af te<br /> dekken.  Een ander hiaat waar ZZP'ers in coöperatief<br /> verband nogal eens tegen aanlopen is het gemis

Lees verder
26-10-2022

Alternatief excedent BAV notariaat

Notarissen hebben  vanaf heden ook een alternatief beschikbaar voor hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  Nu zij door rechtspraak niet meer verplicht zijn deel te nemen aan de collectieve regeling van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, is er vanuit de Bavam een alternatieve dekking beschikbaar voor een excedentverzekering tot 25

Lees verder
26-10-2022

Uitbreiding Henst & Lunsen

Per  september is Mr.<br /> Arjen van der Zaan  het team van Henst<br /> & Lunsen komen versterken. Naast<br /> contracttechnische advisering zal Arjen tevens juridische dienstverlening<br /> aanbieden in het verlengde van aansprakelijkheidsverzekeringen. Denk  hierbij aan;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Advisering over (eigen) leveringsvoorwaarden<br /> of branchevoorwaarden<br /> <br /> <br /> <br /> Beoordelen verzekeringsdekking bij<br /> accepteren  inkoopvoorwaarden wederpartij  

Lees verder