ZZP Coöperatie dekking (beroeps) aansprakelijkheid

Steeds vaker werken ZZP'ers (deels) in een
samenwerkingsverband.  Werkzaamheden die
in een coöperatief verband worden uitgevoerd vallen vaak niet volledig onder de
verzekerde hoedanigheid van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering af te
dekken.  Een ander hiaat waar ZZP'ers in coöperatief
verband nogal eens tegen aanlopen is het gemis

Steeds vaker werken ZZP'ers (deels) in een samenwerkingsverband. Werkzaamheden die in een coöperatief verband worden uitgevoerd vallen vaak niet volledig onder de verzekerde hoedanigheid van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering af te dekken. Een ander hiaat waar ZZP'ers in coöperatief verband nogal eens tegen aanlopen is het gemis aan verzekeringsdekking die zij rechtstreeks - dus buiten het coöperatief verband - uitvoeren.

De struikelblokken op een rijtje;

  • Verzekeringsdekking verplicht voor "aangesloten ZZP'ers" - maar wat nu als de coöperatie wordt aangesproken?
  • Verzekeringsdekking voor de coöperatie - wat als een aangesloten ZZP'er ook eigen opdrachten verricht?
  • Verzekeringsdekking voor de coöperatie - veel verzekeraars kunnen slechts dekking bieden bij gelijkluidende beroepen. Wat nu als deze juist zeer divers zijn?
  • Verzekeringsdekking verplicht voor "aangesloten ZZP'ers" - maar wie controleert? Wat als de verzekeringsdekking niet toereikend is?

Wanneer er sprake is van een structureel samenwerkingsverband kunnen wij in veel gevallen een toereikende oplossing realiseren waarmee u hiaten in dekking en/of dubbele verzekering kunt vermijden. Bent u op zoek naar dergelijk maatwerk? Bel ons op 0342-401945 of stuur ons per mail uw casus.

Meer nieuws over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en

26-10-2022

Alternatief excedent BAV notariaat

Notarissen hebben  vanaf heden ook een alternatief beschikbaar voor hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  Nu zij door rechtspraak niet meer verplicht zijn deel te nemen aan de collectieve regeling van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, is er vanuit de Bavam een alternatieve dekking beschikbaar voor een excedentverzekering tot 25

Lees verder
26-10-2022

Uitbreiding Henst & Lunsen

Per  september is Mr. Arjen van der Zaan  het team van Henst & Lunsen komen versterken. Naast contracttechnische advisering zal Arjen tevens juridische dienstverlening aanbieden in het verlengde van aansprakelijkheidsverzekeringen. Denk  hierbij aan; Advisering over (eigen) leveringsvoorwaarden of branchevoorwaarden Beoordelen verzekeringsdekking bij accepteren  inkoopvoorwaarden wederpartij  

Lees verder
26-10-2022

Beroepsaansprakelijkheid in top 10 oorzaken van zakelijke schades

Zakelijk verzekeraar Allianz heeft een onderzoek uitgevoerd naar de meest voorkomende oorzaken van schadeclaims in de industriële verzekeringsbranche. In een onlangs verschenen rapport (Global Claims Review 2014) inventariseert Allianz de meest voorkomende schadeoorzaken en trends in 11.000 bedrijfsmatige schadegevallen die zich tussen 2009 en 2013

Lees verder
26-10-2022

Verzekeraar HDI Gerling verfrist dekking ICT gerelateerde risico's

Verzekeraar HDI Gerling heeft uitbreiding van de verzekeringsdekking beroepsaansprakelijkheid voor ICT gerelateerde risico's doorgevoerd per 1-1-2015. Door deze uitbreiding valt nu ook onder de dekking de aansprakelijkheid vanverzekerden verband houdende met: Onopzettelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten Hacken en malware, zoals onder andere computervirussen, wormen, trojans,

Lees verder
26-10-2022

Aanbeveling Kwaliteitseisen CBM 2014

Onlangs is het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2014 verschenen.  Dit protocol is opgesteld door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en is bedoeld voor de accountants van curatoren, bewindvoerders en mentoren die vallen onder het 'Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.' Het protocol werkt de

Lees verder