Alternatief excedent BAV notariaat

Notarissen hebben  vanaf heden ook een alternatief beschikbaar voor hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  Nu zij door rechtspraak niet meer verplicht zijn deel te nemen aan de collectieve regeling van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, is er vanuit de Bavam een alternatieve dekking beschikbaar voor een excedentverzekering tot 25

Notarissen hebben vanaf heden ook een alternatief beschikbaar voor hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Nu zij door rechtspraak niet meer verplicht zijn deel te nemen aan de collectieve regeling van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, is er vanuit de Bavam een alternatieve dekking beschikbaar voor een excedentverzekering tot 25 miljoen Euro.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bavam via telefoonnummer 070-3195310 of via de website van Bavam

Meer nieuws over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en

26-10-2022

Uitbreiding Henst & Lunsen

Per  september is Mr.<br /> Arjen van der Zaan  het team van Henst<br /> & Lunsen komen versterken. Naast<br /> contracttechnische advisering zal Arjen tevens juridische dienstverlening<br /> aanbieden in het verlengde van aansprakelijkheidsverzekeringen. Denk  hierbij aan;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Advisering over (eigen) leveringsvoorwaarden<br /> of branchevoorwaarden<br /> <br /> <br /> <br /> Beoordelen verzekeringsdekking bij<br /> accepteren  inkoopvoorwaarden wederpartij  

Lees verder
26-10-2022

Beroepsaansprakelijkheid in top 10 oorzaken van zakelijke schades

Zakelijk verzekeraar Allianz heeft een onderzoek uitgevoerd naar de meest voorkomende oorzaken van<br /> schadeclaims in de industriële verzekeringsbranche. In een onlangs verschenen<br /> rapport (Global Claims Review 2014) inventariseert Allianz de meest voorkomende<br /> schadeoorzaken en trends in 11.000 bedrijfsmatige schadegevallen die zich<br /> tussen 2009 en 2013

Lees verder
26-10-2022

Verzekeraar HDI Gerling verfrist dekking ICT gerelateerde risico's

Verzekeraar HDI Gerling heeft uitbreiding van de verzekeringsdekking<br /> beroepsaansprakelijkheid voor ICT gerelateerde risico's doorgevoerd per<br /> 1-1-2015. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Door deze<br /> uitbreiding valt nu ook onder de dekking de aansprakelijkheid vanverzekerden<br /> verband houdende met:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Onopzettelijke<br /> inbreuk op intellectuele eigendomsrechten<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hacken en<br /> malware, zoals onder andere computervirussen, wormen, trojans,

Lees verder
26-10-2022

Aanbeveling Kwaliteitseisen CBM 2014

Onlangs is het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2014 verschenen.  Dit protocol is opgesteld door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en is bedoeld voor de accountants van curatoren, bewindvoerders en mentoren die vallen onder het 'Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.'<br /> <br /> Het protocol werkt de

Lees verder
26-10-2022

Henst & Lunsen gesloten op 5 mei

Op bevrijdingsdag - vijf mei -  is ons kantoor gesloten. 

Lees verder