Verzekeraar HDI Gerling verfrist dekking ICT gerelateerde risico's

Verzekeraar HDI Gerling heeft uitbreiding van de verzekeringsdekking
beroepsaansprakelijkheid voor ICT gerelateerde risico's doorgevoerd per
1-1-2015.

Door deze
uitbreiding valt nu ook onder de dekking de aansprakelijkheid vanverzekerden
verband houdende met:

Onopzettelijke
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
Hacken en
malware, zoals onder andere computervirussen, wormen, trojans,

Verzekeraar HDI Gerling heeft uitbreiding van de verzekeringsdekking beroepsaansprakelijkheid voor ICT gerelateerde risico's doorgevoerd per 1-1-2015.

Door deze uitbreiding valt nu ook onder de dekking de aansprakelijkheid vanverzekerden verband houdende met:

  • Onopzettelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
  • Hacken en malware, zoals onder andere computervirussen, wormen, trojans, logic bombs, denial of service tools, hoax e.d.
  • Contractbreuk bij een schriftelijke overeenkomst, zoals een Service Level Agreement (SLA)
  • Vermogensdelicten door een ondergeschikte
  • Onopzettelijke smaad en laster
  • Overschrijding van kostenbegrotingen en/of tijdsplanningen
  • Inbreuk op wet- en of regelgeving op het gebied van databescherming en privacy
  • Fouten begaan door ingeschakelde derden
  • Fouten in software die is ontwikkeld door derden

Kijk hier voor de voorwaarden 2015

Meer nieuws over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en

26-10-2022

Aanbeveling Kwaliteitseisen CBM 2014

Onlangs is het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2014 verschenen.  Dit protocol is opgesteld door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en is bedoeld voor de accountants van curatoren, bewindvoerders en mentoren die vallen onder het 'Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.' Het protocol werkt de

Lees verder
26-10-2022

Henst & Lunsen gesloten op 5 mei

Op bevrijdingsdag - vijf mei -  is ons kantoor gesloten. 

Lees verder
26-10-2022

Algemene voorwaarden achteraf van toepassing verklaren

Hoewel vandaag de dag een beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed realiseerbaar is zonder dat de aanvrager strikt algemene leveringsvoorwaarden hanteert, blijft het wél aan te raden. Wie algemene leveringsvoorwaarden hanteert, moet erop letten dat deze tijdig en juist worden ingebracht. Vuistregel is dat de gebruiker (degene die de

Lees verder
26-10-2022

Kwaliteitseisen CBM 2015

De verschillende rechtbanken hebben toetsing van kwaliteitseisen gecentraliseerd. Dit kwaliteitsbureau rechtbanken lijkt de aanbevelingen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) volledig over te nemen, met als gevolg dat drie iverschillende beroepsgroepen met gelijke (hoge) verzekeringseisen worden geconfronteerd.  Verzekeraar Hiscox heeft vanwege de vele vragen

Lees verder
26-10-2022

Archeologen met Hiscox polis opgelet!

Binnen het PPP product biedt verzekeraar Hiscox mogelijkheden beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid voor archeologen. Nader onderzoek door ons geeft een genuanceerder beeld; "Een archeoloog is een wetenschapper die aan de hand van materiële overblijfselen het verleden probeert te reconstrueren en te duiden. Hoewel de opgravingen het

Lees verder