Archeologen met Hiscox polis opgelet!

Binnen het PPP product biedt verzekeraar Hiscox mogelijkheden beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid voor archeologen. Nader onderzoek door ons geeft een genuanceerder beeld;

"Een archeoloog is een wetenschapper die aan de hand van materiële overblijfselen het verleden probeert te reconstrueren en te duiden. Hoewel de opgravingen het

Binnen het PPP product biedt verzekeraar Hiscox mogelijkheden beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidvoor archeologen.Nader onderzoekdoor ons geeft een genuanceerder beeld;

"Een archeoloog is een wetenschapper die aan de hand van materiële overblijfselen het verleden probeert te reconstrueren en te duiden. Hoewel de opgravingen het meest in het oog springen, vindt een minstens zo belangrijkdeel van het archeologische werk plaats op de werkkamer: het analyseren en vergelijken van de vondsten" aldus verzekeraar Hiscox.

Advieswerkzaamheden die dehedendaagse archeologen vaak wel verrichten zoals;

  • Inspectie en beheeradvies archeologische objecten en terreinen
  • toetsen van onder meer archeologische onderzoeksrapporten
  • beleidsadviesbij gemeentelijk archeologiebeleid
  • advisering voor plangebieden
  • etc.

vallen nadrukkelijk buiten de verzekeringsdekking bij verzekeraar Hiscox. Uiteraard heeft BAVspecialist wel een afdoende oplossing beschikbaar.

Meer nieuws over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en

26-10-2022

Amlin beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

Met een premie-inkomen van ongeveer £ 3,5 mrd is Amlin een toonaangevende, wereldwijd opererende verzekeraar voor de zakelijke markt met kantoren in Europa, Azië, het Midden-Oosten en Amerika. Amlin Nederland is gevestigd in Rotterdam (Beurs WTC) en Amstelveen en komt voort uit het voormalige Fortis

Lees verder
26-10-2022

AIG dreigt Londen te verlaten bij Brexit

De Amerikaanse verzekeraar AIG dreigt Londen te verlaten als de Britten volgende week donderdag voor een vertrek uit de Europese Unie stemmen. <br /> <br /> "Als de Brexit er komt, verwacht ik dat we een hub nodig hebben die in de Europese Unie ligt, en er zijn enkele

Lees verder
26-10-2022

Modelovereenkomst invoeren? Blijf alert op uw aansprakelijkheidsrisico’s

In het kielzog van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) gaan veel zelfstandigen maar ook bemiddelingsbureaus over tot de invoer van een modelovereenkomst. Belangrijkste reden om te kiezen voor een modelovereenkomst is zekerheid creëren dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Als de Belastingdienst een

Lees verder
26-10-2022

Transitie HDI Nederland afgerond 1-1-2017

Vanaf 1 januari 2017 zal HDI alleen nog (nieuwe) schadeverzekeringen aanbieden vanuit de branch office HDI Global SE, the Netherlands. Dit betekent dat HDI-Gerling Verzekeringen N.V. vanaf 1 januari 2017 geen nieuwe schadeverzekeringen meer accepteert.<br /> <br /> De huidige verzekeringen van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. zullen vanaf 1

Lees verder
26-10-2022

Offertevolmacht BAV Markel voor Henst & Lunsen

Recent hebben wij een offertevolmacht van Markel International Nederland (hierna: Markel) voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen verkregen. Door middel van deze offertevolmacht kunnen wij voor zo'n 80 verschillende hoedanigheden zelfstandig offertes beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitbrengen. Daarnaast hebben wij met Markel afspraken gemaakt over een aantal aanvullende dekkingen & clausules die

Lees verder