Modelovereenkomst invoeren? Blijf alert op uw aansprakelijkheidsrisico’s

In het kielzog van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) gaan veel zelfstandigen maar ook bemiddelingsbureaus over tot de invoer van een modelovereenkomst. Belangrijkste reden om te kiezen voor een modelovereenkomst is zekerheid creëren dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Als de Belastingdienst een

In het kielzog van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) gaan veel zelfstandigen maar ook bemiddelingsbureaus over tot de invoer van een modelovereenkomst. Belangrijkste reden om te kiezen voor een modelovereenkomst is zekerheid creëren dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Als de Belastingdienst een andere mening is toegedaan kan dit immers vergaande fiscale gevolgen met zich meebrengen.

Zekerheidshalve kiezen veel partijen voor modelovereenkomsten die de Belastingdienst en andere partijen aanreiken voor diverse sectoren. Maar let op! In vrijwel alle modelovereenkomsten staat een artikel aansprakelijkheid opgenomen. Zorg dat dit aansprakelijkheidsartikel blijft aansluiten op uw verzekeringsdekking! Het is volledig toegestaan door de Belastingdienst dit artikel naar eigen inzicht op te stellen. Laat u niet wijsmaken dat het verplicht is de modelovereenkomst volledig ongewijzigd te laten. U kunt op de site van de Belastingdienst nalezen dat alleen geel gearceerde gedeelten uit de modelovereenkomst ongewijzigd dienen te blijven.

Wat zijn dan de risico's?

In de situatie vóór het tijdperk modelovereenkomst is mogelijk door u een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarbij het door verzekeraar verplicht is gesteld om getoetste contractvoorwaarden toe te passen op alle opdrachten. Door deze contractvoorwaarden los te laten in de modelovereenkomst gooit u mogelijk uw verzekeringsdekking overboord....

Een ander risico vormt het ontbreken van inperking van uw maximale aansprakelijkheid door invoering van een modelovereenkomst zonder afdoende aansprakelijkheidsartikel. Voor uw bescherming bevatten algemene voorwaarden doorgaans aansprakelijkheidsartikelen waarmee hoogte, mate en duur van aansprakelijkheid worden beperkt. Door uw algemene of leveringsvoorwaarden los te laten in de modelovereenkomst kan uw bestaande verzekeringsdekking ontoereikend blijken doordat deze inperking ontbreekt. Kortom, blijf alert op uw aansprakelijkheidsrisico's!

Meer nieuws over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en

26-10-2022

Transitie HDI Nederland afgerond 1-1-2017

Vanaf 1 januari 2017 zal HDI alleen nog (nieuwe) schadeverzekeringen aanbieden vanuit de branch office HDI Global SE, the Netherlands. Dit betekent dat HDI-Gerling Verzekeringen N.V. vanaf 1 januari 2017 geen nieuwe schadeverzekeringen meer accepteert. De huidige verzekeringen van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. zullen vanaf 1

Lees verder
26-10-2022

Offertevolmacht BAV Markel voor Henst & Lunsen

Recent hebben wij een offertevolmacht van Markel International Nederland (hierna: Markel) voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen verkregen. Door middel van deze offertevolmacht kunnen wij voor zo'n 80 verschillende hoedanigheden zelfstandig offertes beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitbrengen. Daarnaast hebben wij met Markel afspraken gemaakt over een aantal aanvullende dekkingen & clausules die

Lees verder
26-10-2022

AIG verbetering voorwaarden BAV voor technische beroepen

Verzekeraar AIG heeft de voorwaarden verbeterd van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten, ingenieurs en technisch adviseurs (technische beroepen). De belangrijkste wijzigingen zijn; Meer flexibiliteit bij het hanteren van leveringsvoorwaarden. Bij gedegen contracbeleid zijn er mogelijkheden tot vrijheid hantering van leveringsvoorwaarden Een uitbreiding voor advisering over asbest

Lees verder
26-10-2022

Introductie AIG quotepad beroepsaansprakelijkheid management consultants

Per vandaag heeft verzekeraar AIG haar quotepad beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid voor management consultants geintroduceerd. De quotepad is voor veel verschillende consultants geschikt mits zij in Nederland zijn gevestigd en een maximale omzet hebben van € 1.000.000 en vallen binnen de verzekerde hoedanigheid van artikel 2.12

Lees verder
26-10-2022

Publicatie kwaliteitseisen CBM 2016 Landelijk Kwaliteitsbureau rechtbanken

Het Landelijk Kwaliteitsbureau rechtbanken heeft (wederom) via de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een protocol laten opstellen ter borging en actualisatie van de kwaliteitseisen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren. Ook ons kantoor is verzocht input te leveren voor evaluatie van het oude protocol (CBM2015) zo

Lees verder