Transitie HDI Nederland afgerond 1-1-2017

Vanaf 1 januari 2017 zal HDI alleen nog (nieuwe) schadeverzekeringen aanbieden vanuit de branch office HDI Global SE, the Netherlands. Dit betekent dat HDI-Gerling Verzekeringen N.V. vanaf 1 januari 2017 geen nieuwe schadeverzekeringen meer accepteert.

De huidige verzekeringen van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. zullen vanaf 1

Vanaf 1 januari 2017 zal HDI alleen nog (nieuwe) schadeverzekeringen aanbieden vanuit de branch office HDI Global SE, the Netherlands. Dit betekent dat HDI-Gerling Verzekeringen N.V. vanaf 1 januari 2017 geen nieuwe schadeverzekeringen meer accepteert.

De huidige verzekeringen van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. zullen vanaf 1 januari 2017 per (hoofd)premievervaldatum voortgezet worden bij de Nederlandse branch office van HDI Global SE.


Over HDI Global SE
HDI Global SE is een onderdeel van het Duitse Talanx en is binnen deze groep verantwoordelijk voor de Industrial Lines Divisie. Als zakelijke schadeverzekeraar voorziet HDI Global SE in de behoeften van industriële en zakelijke relaties met verzekeringsoplossingen op maat. Naast de prominente positie die HDI in de Duitse en Europese markt heeft, is HDI met meer dan 3.000 medewerkers actief in meer dan 130 landen door middel van eigen kantoren, dochterondernemingen, branchegenoten en netwerkpartners.
Talanx is genoteerd aan de beurs in Frankfurt in de MDAX en aan de effectenbeurzen in Hannover en Warschau. Met een Standard & Poor's A+/stable (strong) rating is Talanx een solide en kapitaalkrachtige partner voor onze relaties.


Waarom een branch office?
Door het onderbrengen van de portefeuille in de branch office HDI Global SE, the Netherlands kan gebruik worden gemaakt van het internationale netwerk, uitbreiding van de beschikbare capaciteit alsmede de kennis en expertise van HDI Global SE in het industriële en zakelijke segment van de verzekeringsmarkt. Op deze manier kunnen we relaties op nationaal niveau verzekeringsoplossingen op maat bieden, ook voor hun mondiale bedrijfsactiviteiten.


Wat betekent dit voor u?
Het onderbrengen van uw verzekering in de branch office betekent dat HDI Global SE, the Netherlands uw nieuwe risicodrager zal zijn.

Meer nieuws over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en

26-10-2022

Offertevolmacht BAV Markel voor Henst & Lunsen

Recent hebben wij een offertevolmacht van Markel International Nederland (hierna: Markel) voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen verkregen. Door middel van deze offertevolmacht kunnen wij voor zo'n 80 verschillende hoedanigheden zelfstandig offertes beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitbrengen. Daarnaast hebben wij met Markel afspraken gemaakt over een aantal aanvullende dekkingen & clausules die

Lees verder
26-10-2022

AIG verbetering voorwaarden BAV voor technische beroepen

Verzekeraar AIG heeft de voorwaarden verbeterd van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten, ingenieurs en technisch adviseurs (technische beroepen). De belangrijkste wijzigingen zijn;<br /> <br /> <br /> Meer flexibiliteit bij het hanteren van leveringsvoorwaarden. Bij gedegen contracbeleid zijn er mogelijkheden tot vrijheid hantering van leveringsvoorwaarden<br /> Een uitbreiding voor advisering over asbest

Lees verder
26-10-2022

Introductie AIG quotepad beroepsaansprakelijkheid management consultants

Per vandaag heeft verzekeraar AIG haar quotepad beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid voor management consultants geintroduceerd. De quotepad is voor veel verschillende consultants geschikt mits zij in Nederland zijn gevestigd en een maximale omzet hebben van € 1.000.000 en vallen binnen de verzekerde hoedanigheid van artikel 2.12

Lees verder
26-10-2022

Publicatie kwaliteitseisen CBM 2016 Landelijk Kwaliteitsbureau rechtbanken

Het Landelijk Kwaliteitsbureau rechtbanken heeft (wederom) via de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een protocol laten opstellen ter borging en actualisatie van de kwaliteitseisen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren. Ook ons kantoor is verzocht input te leveren voor evaluatie van het oude protocol (CBM2015) zo

Lees verder
26-10-2022

CNA Hardy opent Europese zetel te Luxemburg

Met de nodige onduidelijkheid rondom Brexit onderhandelingen heeft verzekeraar CNA Hardy aangekondigd ter voorbereiding een Europese dochteronderneming te vestigen in Luxemburg, aldus regio directeur Benelux Monique Kooijman. Meer verzekeraars lijken deze kant op te bewegen bij hun keuze voor een Europese vestiging.   

Lees verder