Beroepsaansprakelijkheid in top 10 oorzaken van zakelijke schades

Zakelijk verzekeraar Allianz heeft een onderzoek uitgevoerd naar de meest voorkomende oorzaken van
schadeclaims in de industriële verzekeringsbranche. In een onlangs verschenen
rapport (Global Claims Review 2014) inventariseert Allianz de meest voorkomende
schadeoorzaken en trends in 11.000 bedrijfsmatige schadegevallen die zich
tussen 2009 en 2013

Zakelijk verzekeraar Allianz heeft een onderzoek uitgevoerd naar de meest voorkomende oorzaken van schadeclaims in de industriële verzekeringsbranche. In een onlangs verschenen rapport (Global Claims Review 2014) inventariseert Allianz de meest voorkomende schadeoorzaken en trends in 11.000 bedrijfsmatige schadegevallen die zich tussen 2009 en 2013 voordeden in 148 landen. Hierbij werd gekeken naar claims van EUR 100.000 of meer. In de ranglijst van schadeoorzaken staan claims op het gebied van beroepsaansprakelijkheid op de 8e plaats.

Wereldwijd is in veel landen een duidelijke stijging te zien in het aantal claims op het gebied van beroepsaansprakelijkheid. Tevens constateert Allianz een toename van het aantal collectieve acties. Ooit kwamen de zogenaamde 'class actions' uitsluitend voor in de Verenigde Staten, maar tegenwoordig worden deze in steeds meer landen ingesteld, ook in Europa. In Nederland is het sinds 2005 mogelijk een collectieve actie in te stellen op grond van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade.

Meer nieuws over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en

26-10-2022

Verzekeraar HDI Gerling verfrist dekking ICT gerelateerde risico's

Verzekeraar HDI Gerling heeft uitbreiding van de verzekeringsdekking<br /> beroepsaansprakelijkheid voor ICT gerelateerde risico's doorgevoerd per<br /> 1-1-2015. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Door deze<br /> uitbreiding valt nu ook onder de dekking de aansprakelijkheid vanverzekerden<br /> verband houdende met:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Onopzettelijke<br /> inbreuk op intellectuele eigendomsrechten<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hacken en<br /> malware, zoals onder andere computervirussen, wormen, trojans,

Lees verder
26-10-2022

Aanbeveling Kwaliteitseisen CBM 2014

Onlangs is het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2014 verschenen.  Dit protocol is opgesteld door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en is bedoeld voor de accountants van curatoren, bewindvoerders en mentoren die vallen onder het 'Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.'<br /> <br /> Het protocol werkt de

Lees verder
26-10-2022

Henst & Lunsen gesloten op 5 mei

Op bevrijdingsdag - vijf mei -  is ons kantoor gesloten. 

Lees verder
26-10-2022

Algemene voorwaarden achteraf van toepassing verklaren

Hoewel vandaag de dag een beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed realiseerbaar is zonder dat de aanvrager strikt algemene leveringsvoorwaarden hanteert, blijft het wél aan te raden.<br /> <br /> Wie algemene leveringsvoorwaarden hanteert, moet erop letten dat deze tijdig en juist worden ingebracht. Vuistregel is dat de gebruiker (degene die de

Lees verder
26-10-2022

Kwaliteitseisen CBM 2015

De verschillende rechtbanken hebben toetsing van kwaliteitseisen gecentraliseerd. Dit kwaliteitsbureau rechtbanken lijkt de aanbevelingen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) volledig over te nemen, met als gevolg dat drie iverschillende beroepsgroepen met gelijke (hoge) verzekeringseisen worden geconfronteerd.  Verzekeraar Hiscox heeft vanwege de vele vragen

Lees verder