Verzoek tot opgave omzet door aansprakelijkheidsverzekeraar

Verzekeraars vragen jaarlijks of periodiek de omzet uit aan verzekerden met een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Dit doen zij om te controleren of de premie nog in verhouding staat tot het actuele omzetniveau van uw bedrijf.
Het niet tijdig aanleveren van deze omzetgegevens resulteert vaak in een onnodige premieverhoging.

Verzekeraars vragen jaarlijks of periodiek de omzet uit aan verzekerden met een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit doen zij om te controleren of de premie nog in verhouding staat tot het actuele omzetniveau van uw bedrijf. De premie van een aansprakelijkheidsverzekering bestaat namelijk uit premievoet (promillage) x omzet. Hoe hoger de omzet hoe hoger de premie hoort te zijn echter, bij een fors gestegen omzet hoort wel een lagere premievoet. Veel aansprakelijkheidsverzekeringen kennen jaarlijkse naverrekening over gerealiseerde omzet.

Sommige verzekeraars vragen de jaaromzet uit via ons als tussenpersoon en sommige verzekeraars vragen dit rechtstreeks bij u uit als verzekerde. Het is in uw eigen belang hier (tijdig) aan mee te werken. Het niet tijdig aanleveren van deze omzetgegevens resulteert vaak in een onnodige premieverhoging. De meeste verzekeraars hebben namelijk in de polisvoorwaarden bedongen dat bij niet tijdige aanlevering zij het recht hebben uw premie met x% te verhogen. Zonde als het niet nodig is!

Meer nieuws over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en

10-07-2024

Wat is het verschil tussen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid?

In de complexe wereld van verzekeringen kunnen termen zoals bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid verwarrend zijn. In dit blog leggen we de belangrijkste verschillen tussen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid uit en lichten we toe waarom het belangrijk is om de juiste verzekering voor uw bedrijf af te sluiten.

Lees verder
19-04-2024

Tips voor selectie beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP

Steeds meer zakelijke professionals (ZZP) worden door hun opdrachtgever verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Hoe kies je nu de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering en wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen van de verschillende verzekeraars?

Lees verder
25-03-2024

Verbeteringen doorgevoerd in Hiscox Pre Priced Proposals (BAV)

Hiscox heeft de Pre-Priced Proposal (PPP) beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen verbeterd. Voor kleinere bedrijven is de premie concurrerender gemaakt en zijn enkele aanpassingen in voorwaarden en acceptatiebeleid doorgevoerd.

Lees verder
13-03-2024

Online offerte en aanvraagstraat beroepsaansprakelijkheid Markel

Direct uw Markel beroepsaansprakelijkheidsverzekering berekenen en afsluiten nu mogelijk via BAVspecialist.nl. De online offerte- en aanvraagstraat biedt mogelijkheden voor veel ondernemingen met een omzet tot € 1.000.000,-

Lees verder
11-03-2024

Hiscox verruimt omzetstaffels pre priced proposals (BAV)

Hiscox breidt de omzetstaffels uit voor haar Pre Priced Proposals (PPP) producten voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Verzekeringen die vallen onder de groei kunnen nu een omzet tot 2.500.000 euro binnen de PPP-propositie behouden.

Lees verder