AIG verbetering voorwaarden BAV voor technische beroepen

Verzekeraar AIG heeft de voorwaarden verbeterd van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten, ingenieurs en technisch adviseurs (technische beroepen). De belangrijkste wijzigingen zijn;

  • Meer flexibiliteit bij het hanteren van leveringsvoorwaarden. Bij gedegen contracbeleid zijn er mogelijkheden tot vrijheid hantering van leveringsvoorwaarden
  • Een uitbreiding voor advisering over asbest met een sublimiet van € 250.000,-
  • Onopzettelijke inbreuk op intellectueel eigendom is nu gedekt
  • Het standaard dekkingsgebied voor bouwprojecten is uitgebreid van Nederland naar Europa
  • Personen- en zaakschade als gevolg van een beroepsfout zijn voortaan volledig gedekt
  • Er is geen verschil meer tussen opdrachtgeversschade en schade van derden

Met name de uitbreiding van het dekkingsgebied voor bouwprojecten buiten Nederland maar binnen Europ zien wij als welkome uitbreiding.  

 

Meer nieuws


Reaal AOV: Ongevallen grootste veroorzaker arbeidsongeschiktheid in 2018
Uit een inventarisatie van Reaal arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) blijkt dat vorig jaar de meeste arbeidsongeschiktheid werd veroorzaakt door ‘Verwonding en Ongevalletsel’. Meer dan 18% van...
Lees verder
 
Productverbeteringen doorgevoerd bij Amersfoortse AOV en Flexibele AOV
Vanaf 1 februari voert de Amersfoortse diverse productverbeteringen door binnen haar producten "AOV" en "Flexibele AOV". Het maximum verzekerd bedrag is geheel komen te vervallen en de stand...
Lees verder
 
Nieuw bij Movir MSB arrangement
Vanaf 1 januari 2017 kunnen Medisch Specialistisch Bedrijven (MSB’s) en hun vrijgevestigde medisch specialisten genieten van de voordelen van het MSB Arrangement: Aanvraag aov op basis van validitei...
Lees verder
 
Eigen bijdrage herbeoordeling bij Aegon vooraf betalen
Vanaf 1 september 2016 past Aegon haar nieuwe polisvoorwaarden ook toe voor bestaande verzekerden per contractvervaldatum.   De meeste aanpassingen vallen als verbetering te noteren. Toch jammer dat er een...
Lees verder