AIG verbetering voorwaarden BAV voor technische beroepen

Verzekeraar AIG heeft de voorwaarden verbeterd van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten, ingenieurs en technisch adviseurs (technische beroepen). De belangrijkste wijzigingen zijn;

  • Meer flexibiliteit bij het hanteren van leveringsvoorwaarden. Bij gedegen contracbeleid zijn er mogelijkheden tot vrijheid hantering van leveringsvoorwaarden
  • Een uitbreiding voor advisering over asbest met een sublimiet van € 250.000,-
  • Onopzettelijke inbreuk op intellectueel eigendom is nu gedekt
  • Het standaard dekkingsgebied voor bouwprojecten is uitgebreid van Nederland naar Europa
  • Personen- en zaakschade als gevolg van een beroepsfout zijn voortaan volledig gedekt
  • Er is geen verschil meer tussen opdrachtgeversschade en schade van derden

Met name de uitbreiding van het dekkingsgebied voor bouwprojecten buiten Nederland maar binnen Europ zien wij als welkome uitbreiding.  

 

Meer nieuws


Meer zakelijke slachtoffers diefstal financiële gegevens
Wereldwijd zijn in het eerste halfjaar van 2019 430.00 internetgebruikers getroffen door malware die is gericht op onder meer het stelen van financiële gegevens, digitale valuta of andere online betalingsd...
Lees verder
 
Aanscherping medisch acceptatiebeleid arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Als specialistische adviseurs op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen merken wij in de praktijk dat verzekeraars hun medisch acceptatiebeleid aanscherpen. Verzekeraars baseren de premie en voor...
Lees verder
 
Nieuw bij Movir MSB arrangement
Vanaf 1 januari 2017 kunnen Medisch Specialistisch Bedrijven (MSB’s) en hun vrijgevestigde medisch specialisten genieten van de voordelen van het MSB Arrangement: Aanvraag aov op basis van validitei...
Lees verder
 
Markel stapt over op vaste premies beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Verzekeraar Markel is afgestapt van het aanbieden van voorstellen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering tegen naverrekening. Deze efficiencyslag is van toepassing voor nieuwe offertes met een jaarpr...
Lees verder