AIG verbetering voorwaarden BAV voor technische beroepen

Verzekeraar AIG heeft de voorwaarden verbeterd van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten, ingenieurs en technisch adviseurs (technische beroepen). De belangrijkste wijzigingen zijn;

  • Meer flexibiliteit bij het hanteren van leveringsvoorwaarden. Bij gedegen contracbeleid zijn er mogelijkheden tot vrijheid hantering van leveringsvoorwaarden
  • Een uitbreiding voor advisering over asbest met een sublimiet van € 250.000,-
  • Onopzettelijke inbreuk op intellectueel eigendom is nu gedekt
  • Het standaard dekkingsgebied voor bouwprojecten is uitgebreid van Nederland naar Europa
  • Personen- en zaakschade als gevolg van een beroepsfout zijn voortaan volledig gedekt
  • Er is geen verschil meer tussen opdrachtgeversschade en schade van derden

Met name de uitbreiding van het dekkingsgebied voor bouwprojecten buiten Nederland maar binnen Europ zien wij als welkome uitbreiding.  

 

Meer nieuws


Goede Vrijdag en tweede paasdag is ons kantoor gesloten
Op Goede Vrijdag en tweede paasdag is ons kantoor gesloten. Wij zijn u vanaf 23 april graag weer van dienst.
Lees verder
 
Ascender coacht klanten met een Reaal AOV
Sinds 1 maart jl. kunnen klanten met een Reaal AOV zowel privé- als werkgerelateerde onderwerpen bespreken met een coach van Ascender. Ook hun inwonende kinderen en partner mogen er gebruik van maken. Zo...
Lees verder
 
Nieuw bij Movir MSB arrangement
Vanaf 1 januari 2017 kunnen Medisch Specialistisch Bedrijven (MSB’s) en hun vrijgevestigde medisch specialisten genieten van de voordelen van het MSB Arrangement: Aanvraag aov op basis van validitei...
Lees verder
 
Eigen bijdrage herbeoordeling bij Aegon vooraf betalen
Vanaf 1 september 2016 past Aegon haar nieuwe polisvoorwaarden ook toe voor bestaande verzekerden per contractvervaldatum.   De meeste aanpassingen vallen als verbetering te noteren. Toch jammer dat er een...
Lees verder