Wat is het verschil tussen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid?

In de complexe wereld van verzekeringen kunnen termen zoals bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid verwarrend zijn. In dit blog leggen we de belangrijkste verschillen tussen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid uit en lichten we toe waarom het belangrijk is om de juiste verzekering voor uw bedrijf af te sluiten.

In de complexe wereld van verzekeringen kunnen termen zoals bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid verwarrend zijn. Hoewel beide verzekeringen bescherming bieden tegen aansprakelijkheidsclaims, verschillen ze in hun reikwijdte en doel. In dit blog leggen we de belangrijkste verschillen tussen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid uit en waarom het belangrijk is om de juiste verzekering voor uw bedrijf af te sluiten.

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Beroepsaansprakelijkheid, ook wel beroepsfoutenverzekering genoemd, dekt claims die voortvloeien uit fouten, nalatigheid of omissies bij het leveren van professionele diensten. Deze verzekering is vooral belangrijk voor dienstverlenende beroepen zoals consultants, accountants, advocaten, architecten en medische professionals.

Wat dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

 • Fouten en omissies: dekking voor fouten of nalatigheid in de professionele dienstverlening die financiële schade veroorzaken aan derden.
 • Rechtsbijstand: dekking voor juridische kosten bij verdediging tegen dergelijke claims.
 • Schadevergoedingen: dekking voor eventuele schadevergoedingen die moeten worden betaald aan opdrachtgevers.

Voorbeelden van beroepsaansprakelijkheid:

 • Een accountant maakt een fout in de belastingaangifte van een klant, wat resulteert in een boete van de belastingdienst.
 • Een architect maakt een ontwerpfout, waardoor een gebouw niet voldoet aan de bouwvoorschriften en er extra kosten gemaakt moeten worden om dit te herstellen.

Wat is bedrijfsaansprakelijkheid?

Bedrijfsaansprakelijkheid, ook wel algemene aansprakelijkheid genoemd, dekt schadeclaims die voortvloeien uit fysieke schade aan eigendommen van derden of letsel aan personen door de bedrijfsactiviteiten. Deze verzekering is essentieel voor elk bedrijf, ongeacht de sector, omdat ongelukken altijd kunnen gebeuren.

Wat dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

 • Letselschade: dekking voor claims waarbij een derde partij lichamelijk letsel oploopt als gevolg van de bedrijfsactiviteiten.
 • Materiële schade: dekking voor schade aan eigendommen van derden.
 • Productaansprakelijkheid: dekking voor schade veroorzaakt door producten die door het bedrijf zijn vervaardigd of verkocht.
 • Rechtsbijstand: dekking voor juridische kosten bij verdediging tegen dergelijke claims.

Voorbeelden van bedrijfsaansprakelijkheid:

 • Een klant struikelt over uw laptoptas en loopt hierbij letselschade op.
 • Een medewerker stoot per ongeluk een vaas om in het kantoor van een klant, waardoor deze kapot gaat.

Het verschil tussen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het belangrijkste verschil tussen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid ligt in het soort risico's dat ze dekken. Bedrijfsaansprakelijkheid dekt fysieke schade en letsel aan derden door de bedrijfsactiviteiten, terwijl beroepsaansprakelijkheid bescherming biedt tegen financiële schade door fouten of nalatigheid in de professionele dienstverlening.

Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf volledig beschermd is, is het cruciaal om beide soorten verzekeringen te overwegen, afhankelijk van de aard van uw bedrijfsactiviteiten. Door een goede verzekering te hebben, kunt u met een gerust hart uw bedrijf runnen, wetende dat u beschermd bent tegen onverwachte aansprakelijkheidsclaims.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: welke heeft u nodig?

Beide soorten verzekeringen zijn essentieel omdat ze verschillende risico's dekken. Een bedrijf kan te maken krijgen met claims van zowel fysieke schade als gevolg van hun bedrijfsactiviteiten (bedrijfsaansprakelijkheid) als claims van klanten wegens fouten in hun professionele dienstverlening (beroepsaansprakelijkheid). Twijfelt u welke aansprakelijkheidsverzekering u nodig heeft? Leg het voor aan onze specialisten en zij helpen u graag verder!


Meer nieuws over beroepsaansprakelijk­heids­verzekering­en

10-07-2024

Verzoek tot opgave omzet door aansprakelijkheidsverzekeraar

Verzekeraars vragen jaarlijks of periodiek de omzet uit aan verzekerden met een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.<br /> Dit doen zij om te controleren of de premie nog in verhouding staat tot het actuele omzetniveau van uw bedrijf. <br /> Het niet tijdig aanleveren van deze omzetgegevens resulteert vaak in een onnodige premieverhoging.

Lees verder