Beroepsaansprakelijkheidsverzekering in Nederland steeds vaker een zuivere claims made dekking

Tot 2021 was het bij de meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars gangbaar om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te bieden op basis van beperkte claims made basis. Bij een dergelijke dekking dient de beroepsfout te zijn gemaakt na de ingangsdatum en gemeld gedurende de verzekerde periode. Het zogenaamde inlooprisico was hierbij voor adviseurs een relevant onderwerp om aan te kaarten richting kandidaat verzekerde. Het eventuele inlooprisico was doorgaans tot vijf jaar retro actief in te kopen tegen eenmalige premieopslag.

Verzekeraar HDI introduceerde in september 2021 haar nieuwe polisvoorwaarden op basis van een zuivere claims made dekking. Bij een dergelijke dekking is het inlooprisico volledig verzekerd mits een beroepsfout is gemeld gedurende de verzekerde periode.  Afhankelijk van de polisvoorwaarden is het uitlooprisico dan nog wel een relevant punt van advies bij staking van activiteiten door verzekerde.

Begin 2022 heeft ook verzekeraar Markel haar polisvoorwaarden herschreven. De nieuwe polisvoorwaarden beroepsaansprakelijkheid van Markel zijn eveneens  op basis van een zuivere claims made dekking.  De verwachting is dat ook andere beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars bij actualisatie van polisvoorwaarden zullen overstappen naar een zuivere claims made dekking. De trend is gezet!

Meer nieuws


Aankondiging premieverhoging Movir AOV (3.2%)
Helaas heeft verzekeraar Movir een premieverhoging aangekondigd voor haar AOV's (uitgezonderd de Momentum AOV) van 3,2% per 1-1-2023. Movir verstrekt de volgende onderbouwing voor deze premieverhoging; K...
Lees verder
 
Ziekteverzuim Q1 2022 hoogste ooit gemeten
Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3 procent, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten. In dezelfde periode van 2021 was...
Lees verder
 
Vernieuwde cyberpropositie Hiscox CyberClear per 1-12-2021
Het zal u niet ontgaan zijn dat de cybermarkt in beweging is. Het aantal schadeclaims is het laatste anderhalf jaar explosief gestegen. Met name gijzelsoftware (waarbij het systeem vergrendeld wordt en pas na b...
Lees verder
 
ACL verzekeringen stopt met beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen per 1-1-2022
ACL verzekeringen (Alpha Commercial Lines) stopt met het aanbieden van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. De lopende polissen zijn opgezegd per 1-1-2022.  Is uw ACL verzekering opgezegd? Informeer...
Lees verder