Wat is de betekenis van: Claims made dekking

Bij een aansprakelijkheidsverzekering met (zuivere) claims made dekking, is bepalend voor vergoeding van een gedekte schade dat deze bij de verzekeraar is aangemeld tijdens de verzekeringsduur. Het claims made principe geeft in de basis verzekeringsdekking wanneer een schade is gemeld gedurende de verzekeringsperiode. Het staartrisico, ook wel uitlooprisico genoemd, is hierbij voor verzekeraar niet of beperkt aanwezig. Wanneer de schade is ontstaan of veroorzaakt speelt ook een rol als het inlooprisico op de verzekering is beperkt in de polisvoorwaarden. Dit is vaak het geval als er geen sprake is van een voorafgaande verzekering.

Bij het stoppen van een beroepaansprakelijkheidsverzekering op basis van een claims made dekking is het belangrijk bekende omstandigheden te melden voor einddatum van de verzekering. Doorgaans kan bij staking van de onderneming het uitlooprisico optioneel worden ingekocht tegen een eenmalige premiebetaling. Raadpleeg altijd uw adviseur om te controleren of er sprake is van relevant uitlooprisico.