Wat is de betekenis van: boetebeding

Contractuele bepaling dat de partij die wanprestatie pleegt, verplicht is een bedrag te betalen of andere (bijkomende) prestatie te leveren, ongeacht of dit strekt tot schadevergoeding of aansporing tot nakoming van de overeenkomst. In de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen worden de gevolgen van boeteclausules als supercontractuele aansprakelijkheid van de dekking uitgesloten.