Wat is de betekenis van: Vertragingsschade

Schadevergoeding voor de termijn dat een contractpartij langer in gebreke blijft. Vertragingsschade (Boek 6 Artikel 119 (6:119 BW) is een vorm van indirecte vermogensschade of gevolgschade.In het verzekeringsrecht werkt men vaak met de term ‘gevolgschade’ om de schade aan te duiden die voortvloeit uit een door de polis gedekt evenement: die ‘gevolgschade’ is dan veelal niet gedekt. Vertragingsschade komt regelmatig voor in de bouw waarbij opdrachtgevers een aannemer aansprakelijk stellen in geval van vertraging. Over het component vertragingsschade kan wettelijke rente onderdeel zijn van de te vorderen schadevergoeding. Ook deze wettelijke rente is binnen de kaders van toepasselijke polisvoorwaarden onderdeel van verzekeringsdekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.