Wat is de betekenis van: inlooprisico

Schade(n) waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar die worden ontdekt tijdens de looptijd ervan zijn in beginsel niet gedekt onder een beperkte claims made verzekering. Toch kan dit zogenaamde inlooprisico soms voor een bepaalde periode optioneel worden ingekocht of onder de dekking worden gebracht. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kan dus wel dekking bieden voor nog niet aan verzekerde bekende schades die voor de ingangsdatum van de verzekering werden veroorzaakt door het optioneel inkopen van het "inlooprisico.

Binnen de meeste polisvoorwaarden beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er een standaard inlooprisico opgenomen als er sprake is van aansluitende voorliggende verzekeringsdekking. Het inlooprisico is in dergelijke gevallen gedekt op basis van de verzekerde limieten van de voorliggende polis. Bij een eerste aansprakelijkheidsverzekering of bij een overstap van aansprakelijkheidsverzekering vormt het (mogelijk) inlooprisico bij de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een wenselijk adviespunt.