Wat is de betekenis van: opzicht dekking

Uitbreiding van de aansprakelijkheidsdekking tegen aanspraken tot vergoeding van schade aan zaken die een verzekerde
ter behandeling, reparatie, beheer of bewerking zijn toevertrouwd.