Wat is de betekenis van: materiële norm beroepsaansprakelijkheid

Voor de beroepsuitoefening van een professional geldt de norm dat deze moet handelen als een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot. Deze norm geldt zowel voor contractuele aansprakelijkheid als voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Voor sommige beroepen kan aan de materiële norm nadere invulling worden gegeven bijvoorbeeld door protocollen, richtlijnen en dergelijke.