Wat is de betekenis van: algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Fatsoensregels, waaraan ieder orgaan met bestuursbevoegdheden zich moet houden. Als belangrijkste algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen worden genoemd:

  • het zorgvuldigheidsbeginsel
  • het motiveringsbeginsel
  • het fair play beginsel
  • het rechtszekerheidsbeginsel
  • het vertrouwensbeginsel,
  • het gelijkheidsbeginsel

De bestuursrechter kan een genomen besluit door een bestuursorgaan toetsen aan deze beginselen.