Wat is de betekenis van: Restitutie

(Gedeeltelijk) terugbetalen door verzekeraar van vooruitbetaalde premie(s). Daarom ook wel premierestitutie genoemd.