Wat is de betekenis van: opzichtclausule

Clausule voorkomend in aansprakelijkheidsverzekeringen, waarmee de schade, die is toegebracht aan zaken die men onder opzicht heeft geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten van de verzekeringsdekking. Deze houdt in dat de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan zaken die hij in huur, gebruik, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder zich (onder zijn opzicht) mocht hebben, van de dekking is uitgesloten. Een zogenaamde opzicht dekking bij maatwerk aansprakelijkheidsverzekeringen zorgt ervoor dat het opzicht risico geheel of gedeeltelijk wél onder verzekeringsdekking wordt gebracht.