Wat is de betekenis van: jurisdictie

Jurisdictie is een ander woord voor de geldige rechtsmacht en heeft betrekking op het gebied waarover een overheidsorgaan bevoegd is. Zowel de wetgevende, uitvoerende als rechtsprekende machten hebben hun specifieke jurisdictie. Bij beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan in de polisvoorwaarden opgenomen staan dat jurisdictie is beperkt tot Nederland of een EU lid. Door af te wijken van de toegestane jurisdictie kan een onverzekerde situatie ontstaan.