Wat is de betekenis van: uitsluiting

Een bepaling in de verzekeringsovereenkomst, waarbij is bepaald dat geen recht op schadevergoeding bestaat wanneer de schade is ontstaan als gevolg van de in de uitsluiting genoemde risico's, omstandigheden of aan bepaalde onderdelen van de verzekerde objecten. Het zogenaamde Molest risico is standaard opgenomen als uitsluiting bij verzekeringen. Bij het molest risico moet u denken aan onder andere:

  • Gewapende conflicten
  • Burgeroorlog
  • Opstand
  • Terrorisme
  • Rellen
  • Binnenlandse onlusten

Ook natuurrampen zijn veel voorkomende uitsluitingen binnen een verzekeringsovereenkomst. Ook de zogenaamde opzetclausule is standaard opgenomen als uitsluitingsgrond binnen een verzekeringsovereenkomst. Bij de clausulering van opzet bestaan er veel verschillend formuleringen. Opzet is er in meerdere gradaties. De meest duidelijke en expliciete vorm van opzet noemen volle of zuivere opzet. Daarna volgt opzet als zekerheids- of noodzakelijkheidsbewustzijn, vervolgens opzet als waarschijnlijkheidsbewustzijn en tot slot opzet als mogelijkheidsbewustzijn. Binnen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is in beginsel de aansprakelijkheid die met motorrijtuigen verband houdt uitgesloten vanwege de verzekeringsplicht op het motorrijtuig zelf (WAM dekking).