Wat is de betekenis van: contractuele aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voortvloeiende uit een contractuele verhouding. Als er door een van deze partijen een (beroeps)fout wordt gemaakt, komt deze partij zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet of niet geheel na (wanprestatie).