Wat is de betekenis van: werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van werkgever jegens werknemers – of daaraan gelijk gesteld voortvloeiende uit tekortkoming veilige werkomgeving (7:658 BW) of goed werkgeverschap (7:611 BW). Werkgeversaansprakelijkheid is vaak onderdeel van verzekeringsdekking op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Er kan in Nederland werkgeversaansprakelijkheid ontstaan bij inschakelen of inlenen van ZZP-ers. Hierbij is het relevant om te toetsen of de werkzaamheden van de ingeleende of ingeschakelde ZZP-er "redelijkerwijs" ook door inlener of opdrachtgever kan worden uitgevoerd. Indien dit inderdaad het geval is kan er werkgeversaansprakelijkheid ontstaan zelfs als er geen overig personeel op de loonlijst staat. Dit risico is af te dekken middels een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).