Wat is de betekenis van: Derden

In het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering; iedereen met uitzondering van een verzekerde of andere natuurlijke- of rechtspersoon die in een economische of organisatorische eenheid met een of meerdere verzekerden verbonden zijn. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt door derden geleden vermogensschade.