Wat is de betekenis van: each and every claim

Variant binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarbij behoudens de maximale verzekeringslimiet per aanspraak geen maximum is gesteld aan het aantal claims per jaar. Alle claims kennen wel de begrenzing van de maximale verzekerde limiet maar de verzekeringslimiet per jaar is hierbij vervallen. Deze variant ziet men in beperkte mate aangeboden bij beroepsaansprakelijkheidsrisico's met een hoge(re) claimfrequentie voor bedrijven met enig omzetvolume.