Wat is de betekenis van: zaakschade bedrijfsaansprakelijkheid

Bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt onder zaakschade verstaan de aan stoffelijke zaken toegebrachte schade (materiële schade) waarvoor u als bedrijf kunt worden aangesproken. Het betreft hier door derden geleden zaakschade dus geen schade aan eigendommen van het bedrijf zelf.