Wat is de betekenis van: bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid is voor iedere ondernemer een relevant risico ongeacht omvang of aard van de werkzaamheden. Afhankelijk van de aard van een onderneming kunt u vanuit verschillende invalshoeken aansprakelijk worden gesteld in geval van toerekenbare zaak- en letselschade. Onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunnen meerdere rubrieken worden afgedekt. Denkt u naast zaak- en personenschade aan productaansprakelijkheid (6:77 BW, 6:185 BW, 6:186 BW) en werkgeversaansprakelijkheid (7:611 BW en 7:658 BW). U kunt aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade als gevolg van wanprestatie (6:74 BW) of op grond van onrechtmatige daad (6:162 BW). U kunt aansprakelijkheid deels uitsluiten en deels beperken door in overeenkomsten voorwaarden overeen te komen. Aansprakelijkheid volledig uitsluiten kan en mag niet. Afhankelijk van wie uw contractpartijen zijn kunt u uw aansprakelijkheid contractueel beperken. De formele benaming voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, afgekort AVB.